Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği - ELDER tarafından kurulan Akademik Danışma Kurulu, sektör için kritik öneme sahip konu başlıklarında gerek ulusal gerekse de uluslararası fonlardan faydalanarak Ar-Ge projeleri üretecek iş birlikleri kurmak amacıyla önümüzdeki günlerde elektrik dağıtım şirketlerinin genel müdürleri ve Ar-Ge departmanlarının yöneticileri ile bir araya gelecek. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkan Yardımcısı Mehmet Ertürk, Ar-Ge projesi geliştirme sürecinde üniversitelerin de yer almasına büyük önem verdiklerini dile getirdi.

Elektrik piyasalarındaki güncel konuların incelenmesi, dağıtım şirketleriyle ortak Ar-Ge projelerinin hayata geçirilmesi ve yapılacak doktora ve yüksek lisans tezlerinin desteklenmesi amacıyla oluşturulan ‘ELDER Akademik Danışma Kurul’u geçtiğimiz günlerde ikinci toplantısını EPDK Başkan Yardımcısı Mehmet Ertürk ve ELDER Yönetim Kurulu Üyesi Abdullah Atalay’ın katılımıyla gerçekleştirdi. Elektrik dağıtım sektöründeki gelişmeler hakkında bilgi verilen toplantıda, Avrupa Birliği’nin bu zamana kadarki en yüksek bütçeli Ar-Ge programı Ufuk 2020’nin (Horizon 2020) yeni proje teklif dönemine yönelik bilgilendirme de yapıldı.

EPDK Başkan Yardımcısı Mehmet Ertürk, toplantıda yaptığı konuşmada, EPDK olarak Ar-Ge projelerini çok önemsediklerini vurguladı. Ertürk, proje geliştirme sürecinde üniversitelerin de yer almasına büyük önem verdiklerini, ortaya çıkacak iş birliğinin çok değerli olacağını bildirdi.

Toplantıda, koruyucu- önleyici bakım, kestirimci bakım, talep tahmini ve talep tarafı katılım alanlarında Ar-Ge projelerinin üretilmesinin sektör adına kritik öneme sahip olduğu kaydedildi. Bu amaçla, Akademik Danışma Kurulu üyelerinin önümüzdeki süreçte elektrik dağıtım şirketlerinin genel müdürleri ve Ar-Ge departmanı yöneticileri ile bir araya gelmesi planlanıyor.


Yüksek lisans çalışmalarına destek verecek

ELDER Akademik Danışma Kurulu’nun yüksek lisans ve doktora çalışmalarına destek vermesi hedefleniyor. Destek kapsamında şirketlerden verilerin sağlanmasının yanı sıra saha uygulamalarına imkân sağlanması değerlendiriliyor. Buna ek olarak, kurulun dağıtım şirketleriyle birlikte hayata geçireceği ortak Ar-Ge çalışmalarıyla şirketlerde ve sektörde teknolojik dönüşümün sağlanması hedefleniyor. Bu kapsamda akıllı şebekeler, sayaçların uzaktan okunması gibi birçok alanda Ar-Ge çalışmalarının yapılması bekleniyor.

Akademik Danışma Kurulu’nun en önemli misyonlarından birisini “uluslararası platformlarda temsiliyet” oluşturuyor. Elektrik piyasalarına yönelik değerlendirme raporları ve öngörü çalışmaları hazırlayacak olan Akademik Danışma Kurulu’nun, EDSO ve EURELECTRIC gibi platformların çalışma gruplarında ELDER’in temsil edilmesine yönelik çalışmalar yapması hedefleniyor.

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürü Mehmet İslamoğlu ve Meram Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürü Erol Uçmazbaş, Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası’nın (İNTES) “İnsan İnşaat Sanayi” Dergisine aydınlatma sektörüne yönelik değerlendirmelerde bulundu. İslamoğlu ve Uçmazbaş, “Aydınlık ve Güvenli Kentler” özel dosyasının incelendiği sayıda, doğru aydınlatmanın kentler için önemi, LED ve yeni ve teknolojik aydınlatma sistemlerinin kentlere faydaları gibi konulara dikkat çekti.

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürü Mehmet İslamoğlu Yaşanabilirlik Aydınlatılmış Kentlerle Mümkündür

2050’de dünya nüfusunun üçte ikisinden fazlası kentlerde yaşayacak. Nüfusun yoğunlaşması ile kentlerin güvenliğini sağlamak da zorlaşıyor. Can ve mal güvenliğini sağlamak için “bir lamba bir polis” demektir diye düşünüyorum. Sokakların yaşanır hale gelmesi, kameraların sağlıklı kayıt yapabilmesi iyi aydınlatılmış bir kent ile mümkün. Güvenlik sağlanınca kentlerin 24 saat yaşayan bir dinamiğe kavuşması da mümkün oluyor. Kadınların iş gücüne ve sosyal hayata katılmaları sağlanıyor. Tabii akabinde kentin tarihi ve mimari mirası öne çıkarılarak turizme de katkı sağlanıyor. İyi aydınlatılmış bir kentin dolaylı yoldan ekonomiye de katkısı büyük.

Güvenli akıllı bir aydınlatma sistemi
Akıllı şebeke sistemi uzun süredir gündemimizde. Akıllı otomasyon sistemleri ile kontrol edilen aydınlatma sistemleri kullanılmalı. Akıllı şehir kavramını tam manasıyla uygulayabilmek adına akıllı altyapı oluşturulmalı. Aydınlatma sistemleri tasarlanırken verimlilik, sürdürülebilirlik ve ekonomik açıdan uygunluk göz önünde bulundurulmalı. Yenilenebilir enerji kaynaklarını değerlendirdiğimiz Ar-Ge projelerimiz var örneğin. Hepsinin yanında kent aydınlatmasında kullanılan malzemenin kalitesi de enerji tasarrufu açısından önemli.

Şehir aydınlatmalarında yeni sistemler
Yoğun olarak kullandığımız aydınlatma sisteminin teknolojiye paralel olarak yenilenmesi, enerji verimliliği sağlar. Bu da enerji kaynaklarının ömrünü etkileyecek düzeyde tasarruf getirir. Sadece aydınlatma ürününün tasarımı bile aydınlattığı alanı ciddi biçimde artırabiliyor. Otomasyon sistemleri ile maliyet düşerken verimlilikte artış oluyor. Gelişen teknoloji ile birlikte ihtiyaca uygun aydınlatma sistemleri bakımından seçeneklerde artış oluyor. Tüketilen enerji miktarı ve çevreye verilen zarar azalıyor. Kent aydınlatmasında yeni sistemlere geçilmesi hem şehircilik hem de çevre açısından doğrudan etkiye sahip.

Çağdaş, çevreye duyarlı ve güvenli kent yaşamı
Bugün içinde yaşadığımız kentlerimizi gelecek nesillere de aynı şekilde bırakabilmek için en önemli faktör, enerjiyi verimli kullanmak. Her birey enerjinin üretim ve tüketim sürecini düşünerek hareket etmeli. Artık uzun vadede daha sürdürülebilir alternatif enerji kaynaklarına yöneliyoruz. BEDAŞ olarak biz de bu konuda çalışmalar yürütüyoruz. Örneğin rüzgar enerjisi ile çalışan sokak aydınlatması için pilot proje başlattık. Bu sayede sokak aydınlatması ile ciddi oranda tasarruf sağlanıyor. Hem tüketicilerin hem de sosyal alanda söz sahibi olan kişilerin, sürdürülebilir enerji üretimi ve kullanımı gündemlerinde olmalı. Hedeflerimize varmak için birey, toplum, sanayi temsilcileri veya yetkili kamu kuruluşları olarak hepimizin bu çabaya katılması gerekiyor.

Meram Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürü Erol Uçmazbaş

2018 Yılında Sokakları LED’ler Aydınlatacak
Gelişmiş bir aydınlatma sistemi, emniyetli ve konforlu görüş olanakları yaratılarak, yolların ve alanların geceleri de rahatlıkla kullanılabilir olmasını sağlamalıdır. Motorlu ve motorsuz araçlar ile yaya trafiğinin olabildiği kent içi ulaşım yollarında trafiğin hızı, çeşidi ve çevre koşullarına uygun kriterlere sahip yol aydınlatması ile gece kazaları ve suç oranları azalacaktır. Bununla beraber, günümüzde, aydınlatma sistemleri, evlerimizde de artık kullanımı yaygınlaşan, harekete duyarlı sistemlere doğru evrilmektedir. Örneğin gece ikide hiçbir taşıt ve yaya trafiğinin olmadığı bir yolun aydınlatılmasında yapılabilecek tasarruflar gündeme gelmektedir.

Akıllı bir aydınlatma sistemi
Ulusal ve uluslararası standartlar ve öneriler çok iyi takip edilerek aydınlatılacak yere uygun optimum çözümün elde edilebileceği aydınlatma kriterleri belirlenmeli, fotometrik değerleri bilinen armatürler ile gerekli tasarım hesapları yapılmalı, armatür sayısı ve tipi bu hesaplara göre saptanmalı, aydınlık düzeyi algılayıcılı (dim edebilme) ve uzaktan kontrol edilebilen tesisatlar ile aydınlatmanın gerek duyulan zamanlarda gerektiği kadar kullanılması sağlanmalıdır. Tüm dünya ülkeleri gibi ülkemiz için de önemli bir sorun olan enerji tasarrufunun lambaların gelişi güzel söndürülmesi ya da tesisat yapılmaması ile değil, görme yeteneği ve görsel konforundan ödün vermeden, gerekli minimum düzeyde aydınlatmalar yaratılarak sağlanmalıdır.

Yeni sistemlerin kentlere faydaları
23 Ocak 2015 tarihinde yayınlanan Genel Aydınlatma Kapsamında LED Armatürlerin Kullanımına İlişkin Usul ve Esaslara göre mevcut sokak armatürleri 2018 yılında başlamak üzere 5 yıl içerisinde LED’li sokak armatürleri ile değiştirilecektir. LED’li sokak armatürleriyle beraber şehir aydınlatmalarında kullanılan mevcut sistemler yerini akıllı şehir aydınlatma sistemlerine bırakacaktır. LED’li aydınlatma sistemleri faydalarını şöyle sıralayabiliriz;

 • Uzun ömürlü olması,
 • Düşük enerji tüketme
 • Yüksek verimli olması,
 • Civa, kurşun v.b. zararlı maddeleri içermemesi,
 • Uzaktan kontrol edilebilir olması ile trafik yoğunluğuna göre aydınlık düzeyi ayarlanabilmesi,
 • Nesnelerin gün ışığında olduğu gibi gerçek renk değerlerinde görülebilmesi ile kaliteli bir aydınlık seviyesi.
Uluslararası standartlar ve uygulamaların takip edilmesi gerekmektedir. Özellikle LED aydınlatma konusunda 2018 yılına kadar mevzuatın tamamlanması önem arz etmektedir.

Kaynak : İNTES İnsan Dergisi Sayı: 156

Birleşik Krallık yeni bir enerji krizinin kapısında. Elektrik kesintilerinin önlenebilmesi amacıyla meskenlerin elektrik faturalarına yıllık 30 sterlin düzeyinde zam gelmesi, sanayinin faaliyetlerini ise haftada 3 güne düşürebilmesi gündemde. Enerji krizinin sebebi olarak ise yenilenebilir enerji politikaları ve kömür santrallerinin kapatılması gösteriliyor.

Birleşik Krallık Parlamentosu Üyesi Grant Shapps'ın başkanlık ettiği İngiliz Altyapı Grubu, yayımladığı, “Elektrik Şoku: Önümüzdeki Kış Yılbaşı Işıkları Sönecek mi?” başlıklı raporda enerji sektörüne yönelik çok ciddi uyarılarda bulundu.

2011-2012 yıllarında yüzde 17 seviyelerinde olan yedek kapasite oranının, bu sene yüzde 1 seviyesine kadar düştüğüne dikkat çeken rapor, “Zor iklim koşulları ve azalan kapasite sebebiyle, yakın gelecekte aralıklı kesintilerin oluşturacağı bir tehlikenin yaşanması söz konusu” uyarısında bulundu. Önümüzdeki kış “ışıkların sönebileceğine” dikkat çeken rapor, bu durumun yaşanmaması için 2020 yılına kadar meskenlerin elektrik faturasına yıllık 30 sterlinlik zam yapılma ihtimali olduğunu belirtti.

Yeşil enerji politikaları yüzünden
Yenilenebilir enerjiye odaklanılmasıyla kömür bazlı santrallerin kapandığına dikkat çeken rapor, bu gelişmelerin sorumlusu olarak yeşil enerji politikalarını ve karbon salınımını azaltmaya yönelik hedefleri gösterdi. Grant Shapps, İngiltere'nin karbondioksit emisyonlarını azaltmak için tasarlanan çok sayıda politikanın, ‘elektrik üretim sektörünün güvenliğinin içini boşaltıcı’ istenmeyen bir etkiye sahip olduğunu ifade etti.

Sanayiye uyarı : “Faaliyetler 3 güne düşebilir”
Sadece meskenlere değil, sanayiye de ciddi bir uyarı yapıldı. Talebin yükseldiği zamanlarda elektrik enerjisinin az olması sebebiyle ülke sanayisinin faaliyetlerini haftada 3 güne düşürebileceği belirtildi.

Kaynak: www.dailymail.co.uk

Akıllı enerji yönetimi konusunda tüm dünyadan uzmanların oluşturduğu topluluk Engerati, IT şirketi Atos ile birlikte geliştirdiği yeni internet tabanlı seminer programını (webinar) tanıttı. Örnek çalışmaların da yer aldığı bu program, analitik platformlar ile teknik olmayan kayıpların nasıl azaltılabileceği, gelir koruma faaliyetlerinin ise nasıl geliştirebileceği konusunda bilgiler sunuyor.

Elektrik dağıtım sektöründe ciddi bir problem teşkil eden teknik olmayan kayıplar, sadece Avrupa’da 3,700 milyon Avro’luk bir büyüklüğe sahip. Bu sebeple elektrik dağıtım şirketleri, gelir koruma programlarında öncelikli olarak teknik olmayan kayıpları azaltmaya odaklanıyor. Buna karşın, pek çok altyapı şirketi, akıllı şebekelerden, analitik metodlardan faydalanmıyor. Bu sistemler, kayıpların tespit edilme oranını yükseltiyor ve bu tür kayıpların verimli yönetimini sağlıyor.

Örnek çalışmalar yer alıyor
Akıllı enerji yönetimi konusunda tüm dünyadan uzmanların oluşturduğu bir topluluk olan Engerati, IT şirketi Atos ile birlikte yeni internet tabanlı seminer programını tanıttı. Bu programda, buluttaki analitik platformlar ile gelir koruma faaliyetlerinin nasıl geliştirebileceği masaya yatırılıyor. Program, şebekenin yönetiminde daha hızlı yatırım getirisi ve uzun süreli operasyonel verimlilik sağlayan, gelir koruma faaliyetlerinde beş kattan fazla bir artış gösteren faydalı örnek çalışmalara da sahip.

Webinar’a buradan ulaşılabilir.

Haftanın Makalesi
“Teşvik Yönetmeliği ile Elektrik ve Gaz Dağıtım Şebekelerine Yatırım Engeli Yok”

No Barriers to Investment in Electricity and Gas Distribution Grids through Incentive Regulation
Yazarlar: Astrid Cullmann, Nicola Dehnen, Maria Nieswand ve Ferdinand Pavel
“2009 yılının başından bu yana, Almanya’da elektrik ve doğal gaz dağıtımı, operasyonlarında daha fazla verimlilik sağlamak için tasarlanmış teşvik yönetmeliğine tabidir. Ancak, düzenleyici çerçevedeki değişikliklerin dağıtım sistemi operatörlerinin yatırım davranışlarını nasıl etkileyeceği görülmelidir. Bu çalışma, 2006 yılından 2012 yılı arasındaki dönemde, dağıtım sistemi operatörlerinin yatırım faaliyetlerini deneysel olarak analiz ediyor. 2009 yılında teşvik düzenlemesinin uygulanmasının yatırım üzerinde etki gösterip göstermediği ve bu etkinin teşvik düzenlemesinin getirilmesinden mi yoksa özel tasarımından mı kaynaklandığı kilit soruları oluşturuyor. Bulgular, yönetmeliğin özel tasarımı tarafından belirlenen teşvik düzenlemesinin başlatılmasının yatırım üzerinde olumlu bir etki yaptığını gösteriyor.”  (Tercüme hataları olabileceğinden anlam ve içerik tereddütlerinde orijinal dokümana başvurulmalıdır.)

Makalenin tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

Dünyanın Elektrik Gündemi

 • Nature Energy Aralık sayısı editoryal kısımda, ısı üretiminin karbonsuzlaştırılması konusu var. AB’de enerjinin yarısı ısıtma ve soğutmaya gidiyor. ABD’de %65 (su ısıtma dahil). Bu enerjilerin de %75’i fosil yakıtlar. Dolayısıyla ısıyla karbonsuzlaştırmak en önemli hedef. Hidrojen, elektroliz, biyo metan, ama tek bir cevabımız yok.
 • Brookings, ABD’de kömür santrallerinin Trump’un EPA başkan seçiminden bağımsız olarak ucuz gaz ve artan yenilenebilirler sebebiyle kapanmaya devam edeceğini öneriyor. 2016’da 6.5 GW kömür santrali kapandı, 2015’te bu rakam 14.8 GW’dı. Yenilenebilirin payı 2015’te %13.7’den 2016 ilk yarıda %16.9’a çıktı.
 • Danimarka’da elektrikli arabalara devlet desteği gerileyince 2016’da elektrikli araba satışları çakıldı
 • Hindistan 27 mega park’ta toplamda 18.4 GW güneş kapasitesini onayladı. Hükümet 2019 Nisan’a devreye almak istiyormuş
 • Suudi Arabistan, Ocak 2017’de 2.75 MW’lık ülkenin ilk rüzgâr türbinini devreye alacak.
 • Batı Avustralya’da Intellibus, Aralık başında otonom otobüste 3 aylık deneme periyodunu tamamladı. Denemede 25 km/h ile gidildi. 2027’de 2.3 milyon elektrikli otobüs imal edileceği bekleniyor. Avustralya’da 94946 otobüs, taksi ve tren sürücüsünün %80’i otonom sürüş sebebiyle işlerini kaybetme ihtimaline sahip.
 • Google’in otonom araç projesi ayrı bir şirkete dönüştü : Waymo (way more değil). Geçtiğimiz günlerde bir başka haberde Google’in projeyi durdurduğuna değinmiştik. Burada araba şirketi değil teknoloji şirketi deniyor.
 • Scottish Power, İngiltere’de kapasite piyasası ihalesinde gaz santralinin teklifi kabul edilmeyince kömür santrallerine yüklenmiş. Üst düzey yönetici özetle “kömüre 130 milyon sterlin vererek 2020-2021’de açık tutmaya çalışıyorsunuz, santraller 2025’e kadar zaten açık kalacak, emisyon limiti gelsin” demiş.
 • İngiltere’nin en büyük santral işletmecisi Drax’ın hisseleri 5 ayın zirvesine çıktı. Sebep: Avrupa komisyonu, kömür santralini odun briketleri yakacak hale getirebilmesi için sübvansiyonu onayladı. Tüketim 2.4 milyon ton /yıl briket.
Rapor Değerlendirmesi
MIT’nin Utility of the Future raporunu yönetici özetinden bazı kısımlar: Dağıtık Enerji Sistemleri (DES) ayağında çok önemli değişiklikler oluyor. Esnek talep, dağıtık üretim, enerji depolama, gelişmiş güç elektroniği ve kontrol cihazları, elektrik tüketimi ve tedarikinde yeni opsiyonlar sunuyor. Aynı zamanda bilgi ve iletişim teknolojileri, maliyetleri düşerek yaygınlaşıyor, daha esnek ve verimli elektrik tüketimi yolunu açarken şebeke görünürlüğünü ve güç sistemlerinin gelişmiş kontrolünü arttırıyor.
MIT Energy Initiative, “Geleceğin Dağıtım Şirketi” raporu ile öncü bir düzenleme, politika ve piyasa reformu çerçevesi öneriyor.
Amaç: merkezi veya dağıtık tüm kaynakların entegrasyonuna zemin hazırlayarak, elektrik hizmetlerinin sağlanması ve diğer kamu amaçlarının verimliliğin elde edilmesi için katkıda bulunmak
Bu çerçevede, marjinal ve artan maliyetleri yansıtan, verimli bir piyasa fiyatı sistemi ve düzenlemeye tabi maliyetleri mümkün olduğunca kesin vs vs içeriyor.
Bu çalışma geleceği tahmin etmeye çalışmıyor, gereksiz bariyer ve yıkıcı teşvikleri belirlemeye ve daha verimli bir çıktı hedefliyor.
Düşük bedelli bilişim, iletişim teknolojileri ve gelişmiş ölçüm yapısı ile elektrik servisleri en sonunda “talep tarafını” harekete geçirebilecek. Bugüne kadar güç sistemleri, ender oluşan yüksek talebi karşılayacak tasarım ve mühendislik güvenlik marjinleri ile uyumlu bir mantıklar esnek olmayan elektrik tüketicilerine cevap verdi ve gerçek maliyetlere gözünü kapadı. Bu yüzden elektrik tüketim ve üretim kararlarının potansiyel faydaları önlendi. Elektriğin akıllı tüketimi ve DES milyarlarca $ tasarruf sağlayabilir ve şebeke faydasını arttırabilir
Öncü reform gerekliliği çok açık. Mevcutta, güç sistemlerinin önemli bir kısmı elektrik sistemlerinin verimli fiyatlama ve düzenleyici bedellerden uzak. Bu sebeple bazı müşteriler, verimsiz yatırımlar yapıyor veya sisteme sağladıkları faydalarda daha fazla ödeme alıyorlar. Fakat çok faydalı hizmetlerde düşük bedelden devreye giremiyor. Mesela, hacimsel tarife ve net sayaç ölçümü çatı tipi güneş panellerini çok hızlı devreye aldı fakat tarife yapımında da birçok söküğe sebep oldu. Bu hızlı artış, müşterilerin ekonomik sinyallere ne kadar hızlı tepki verdiklerini gösteriyor (bu sinyaller iyi veya çok kötü tasarlansa da). Bazı yerlerde önemsiz görülen konular, büyük bir soruna dönüşüyor ve karar alıcıların hızlı davranmaması da ansızın yakalanmaları ile sonuçlanıyor.
Bu çalışma elektrik hizmetlerinin, merkezi ya da dağıtık, sağlanması ve tüketiminde eşit bir oyun alanı tasarımının ikamesini öneriyor. Amaç, maliyet etkin kaynakların entegrasyonundaki verimsiz bariyerlerin kaldırılması, hastalıklı tasarıma sahip teşviklerin yeniden düşünülmesi, fiyat ve bedeller sistemi önererek verimli kararları harekete geçirmek.
Çalışmanın ana hatları
Fiyatlar ve düzenlemeye tabii bedellerin hızla iyileştirilmesi gerekir:
 • Maliyeti yansıtan elektrik fiyatları ve düzenlemeye tabi bedeller, güç sistemine bağlantı noktasındaki ölçüme göre olmalıdır. Ayrıca bu bedeller simetrik olmalıdır (şebekeye verilen hizmet=şebekeden alınan hizmet gibi)
 • Daha detaylı şebekenin izlenmesi şebekeye yük aktarma ve çekme konusunda verimli fiyatlama ve bedellerin belirlenmesini sağlar. Eğer bu kadar keskin tüketim ve yük verisi alınamazsa, elektrik hizmetlerinin toplam değerini belirlemek imkansız olur
 • Sabit hacimsel tarifeler, sistem için artık yetersiz ve verimsiz yatırım-tüketim-işletime sebep oluyor
 • Eş zamanlı yüksek talep kapasite bedelleri, aslında tüketicinin şebeke yatırım ihtiyacından dolayı artan şebeke bedellerine etki ediyor. Ayrıca yokluk üretim bedellerini etkiliyor. Bu ise esnek talep ve DEK ve maliyet tasarrufları sağlayabilir
 • Daha detayda-tanecikli bakış önemli. Elektrik hizmetlerinin değeri ve maliyeti değişik zaman ve lokasyonlarına göre değişmektedir. Bu hizmetler için zamansal ve mekansal çözünürlüğü arttırmak daha fazla kamu yararı getirir. Fakat bunlar maliyet ve uygulama eşitliğine karşı test edilmeli
 • Piyasa bozucu etkilere dikkat etmek gerekir (verimlilik programları vs)
 • Karar alıcılar, toplumsal olarak verimsiz “şebekeden firar”a dikkat etmeli. Eğer şebeke bedelleri ve politika bedelleri çok yükselirse, tüketicilerin sistemden çıkması kötü. Bu da söz konusu bedellerde üst limitler ile elektrik tarifelerinden alınan yani geniş ölçekli vergiye tercih edilen sistemler ister
Dağıtım şirketlerinin regülasyonu iyileştirilmeli:
 • Kar paylaşımlı, çok yıllı gelir projeksiyonlu önüne bakan mekanizmalar önemli
 • Birkaç son sistem düzenleme araçları “teşvikle uyumlu kontrat menusu”, “mühendislik tabanlı referans şebeke modeli”, ve “öngörü hatalarına karşı otomatik düzeltme faktörleri” gibi (sayfa X)
 • Çıktı tabanlı performans teşvikleri şirketleri iyileştirir
 • Uzun dönemli yatırım teşvikleri uygulamaları ArGe ve uygulama için önemli Elektrik sektörünün yapısı tekrar değerlendirilerek çıkar çatışması azaltılmalı
 • Şebeke sağlayıcıları tüm işlemler için kritik bir noktada.
 • Dağıtım, planlama ve rekabetçi piyasadaki finansal bağımsızlık önemli
 • Eğer finansal bağımsızlık olmazsa, ek önlemler daha fazla izleme, bilgi değişimi ve koordinasyonunda hukuki ve fonksiyonel ayrıştırma, şeffaf mekanizmalar
 • Bir veri hubı veya veri borsası 4. Kritik nokta Toptan satış piyasa tasarımı iyileştirilmeli
 • Daha fazla gerçek zamana kaymalı (esnek kaynakları ödüllendirmek için)
 • Teklif formatları da talep yönetimi ve depolamayı yansıtacak şekilde iyileştirilmeli
 • Rezervlerin daha verimli fiyatlandırılması, enerji ve işletme yedeği fiyat sinyallerinin iyileştirilmesi
DEK, akıllı cihazlar ve kompleks enerji piyasaları siber güvenlik ve güvenlik önem kazanır
 • Daha dinamik düzenleme standartları gerekiyor siber güvenlik ve şahsi bilgi güvenliği için
 • Artan tehditlere karşı hükümetler mevcut siber güvenlik tehdit ve çözüm bilgilerini hızla bölüşmeli
Mevcut varlıkların verimli kullanılması ve akıllı tüketim, ölçek ekonomi önemli ve PV/depolama her yerde ekonomik değil
 • Elektrik hizmetlerini değeri, hizmetin güç sisteminde nerede sunulduğu veya tüketildiğine göre değişir. “mekansal değer”, daha gözenekli bir fiyat ve bedel çıkarılmasının önemini gösterir. Tüm dağıtık sistemler için tek bir değer de mantıksız olur
 • Dağıtık üretim değerli olduğu yerlerde kullanılmalı, sisteme değer katar
 • Mevcut kaynakların daha verimli kullanımı üretim ve şebeke kapasite maliyetlerini önler
 • Ölçek ekonomisi hala önemli “dağıtık fırsat maliyeti”, ölçek ekonomisinin gerisinde kalabilir. Artan maliyet ve ek mekansal değer dengeli değerlendirilmeli
 • Birim maliyeti yüksek olan PV ve pil depolama birçok noktada verimsiz olabilir. Verimli olduğu yerler sıkışık, artan talep bölgeleri, burada mekansal değer önemli
 • Yeni inovasyon (üst cümlelere pansuman yapıyor), ünite ölçek ekonomisini değiştirebilir be dağıtık kaynakların arttırılmasını sağlar
Kaynak: barissanli.com

Anket
Sayın ilgili,

Avrupa Birliği Ufuk2020 Ar-Ge programı kapsamında gerçekleştirmekte olduğumuz SmarterEMC2 (www.smarteremc2.eu) projesi için kısa bir anket hazırladık. Sorular seçmeli olarak düzenlenmiş olup anketi bir iki dakika içinde tamamlayabilirsiniz. Projemizde yer alan teknolojik sistemlerin daha iyi geliştirilebilmesi, tüketicilerin, tedarikçilerin ve dağıtım şirketlerinin azami faydayı elde edebilmesi için değerli yanıtlarınıza ihtiyacımız bulunmaktadır. Aşağıdaki anket bağlantı linkine tıklayarak anketimizi cevaplandırabilir, anket sonundaki “Bitti” tuşuna basarak sonlandırabilirsiniz. Katılımınız için şimdiden teşekkür eder, iyi çalışmalar dileriz.

Saygılarımızla,
ELDER-Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği
SmarterEMC2 Projesi
Anket İçin Tıklayınız.