Elder

Türkiye Yenilenebilir Enerjide Muazzam Bir Potansiyele Sahip

Türkiye Yenilenebilir Enerjide Muazzam Bir Potansiyele Sahip

Elder Yönetim Kurulu Başkanı Kıvanç Zaimler, Davos Zirvesi’nde Bloomberg HT’ye yaptığı değerlendirmede Türkiye'nin yenilenebilir enerjide muazzam potansiyele sahip olduğunu söyledi.

Bu yıl Dünya Ekonomik Forumu’nun ana temasının “güveni yeniden inşa etmek” olduğuna dikkat çeken Zaimler, “Güven yeniden inşa edilecekse, güven bozulmuş demektir. Bunu tedavi etmenin yolu esasında şeffaflıktan, hesap verebilirlikten, sorumluluk almaktan geçiyor. Bunun altında bu sene Davos’ta dört kategori var. Bunlardan ilki bu kadar parçalanmış bir dünyada, yeni savaşların olmaması, güvenliği ve iş birliğini sağlamak. İkincisi büyüme ve büyümeyle beraber istihdamı getirmek. Üçüncüsü yapay zekâ ve bunu insanlığın refahı için, büyüme için, ekonomi için kullanmak. Dördüncüsü ve olmazsa olmazı iklim, doğa ve enerji. Buraya dünyanın her yerinden gelen iş insanları, hükümet temsilcileri, sivil toplum örgütleri, akademi temsilcileri işte biz de programımızı ona göre yaptık. Burada hem panelleri hem de birebir görüşmeleri ona göre planladık ama benim odağım biraz daha iklim ve enerji üzerine olacak. Gelişmiş ülkelerle gelişmekte olan ülkelerin farkına baktığımız zaman, gelişmiş ülkeler bugün ticaretle ilgili konuları politikaları belirliyorlar. Gelişmekte olan ülkeler daha arkadan takip ediyorlar. Ben burada eşit uygulamalardan ziyade daha adil uygulamaların olması gerektiğini düşünüyorum” dedi.

COP28’de ülkelerin yenilenebilir enerjiyi üç misline çıkarmak, verimliliği iki misli artırma gibi taahhütlerde bulunduğuna işaret eden Zaimler, “Bizim petrolümüz, doğal gazımız yok.

Yeni keşiflerle beraber oluyor ama biz ekonomisini bunun üzerine kurmuş bir ülke değiliz. Bugün petrolden daha değerli olan bir şey var dünyada, yenilenebilir enerji. Türkiye muazzam bir potansiyele sahip ve bu potansiyeli esasında daha kullanmamış vaziyette. Biz gelişmekte olan bir ülkeyiz ve çok önemli bir yenilenebilir enerji ihracatçısı olma potansiyelimiz var. Büyük projeleri hayata geçirmemiz gerekir. Avrupa'ya göre hızlıyız ama daha da hızlanmamız lazım. Yenilebilir enerjide ekipmanında dışa bağımlıyız. Finansman içi politikalarımızda şeffaflığı ve güveni oluşturmamız gerek. En önemli kaynaklarımızdan biri de insan kaynağımız. Biz bunu yapacak potansiyele sahibiz. Bunun için politikamızı hızlandırmamız gerekiyor” değerlendirmesinde bulundu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından açıklanan “Türkiye'nin Enerji Verimliliği 2030 Stratejisi ve 2024-2030 yılları arasında uygulanacak olan II. Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı”na işaret eden Kıvanç Zaimler sözlerine şöyle devam etti:

“Verimlilik Türkiye’nin en önemli kaynaklarından, en önemli potansiyellerinden biri. Bunun dışında bu dönüşümün tabii maliyeti var. Dolayısıyla enerjinin maliyetlendirilmesi, fiyatlandırılması bugün sübvansiyonların kalkması, gerçek maliyetlerin yansıtılması bu yatırımların da devreye girmesini hızlandıracak. Gerçek maliyetleri verdiğimiz zaman verimlilik de tetiklenecek. Esasında bu bir kısır döngü. Sübvansiyon yaptığınız zaman verimliliği desteklemiyorsunuz. En önemli konu bununla ilgili taahhüt uzun vadeli olması ve bütün kurumların eş güdümlü hareket etmesi.”

Programda Enerjisa’nın hedeflerini de paylaşan Zaimler, “Pozitif bir yönde büyümemizi sürdürdük, en önemli büyüme kalemi şebeke yatırımları, ayağımızı gazdan çekmedik” diyerek şunları söyledi: “ Enerjisa Üretim tamamen yenilenebilir fabrika haline geldi. Devasa projeleri hızlıca hayata geçirmeye çalışıyoruz. Kapasitesi, operasyonları ve büyüme planlarıyla önemli bir yatırımcı hikayesi oluşturuyor. Şirketin değeri çok büyüdü.  Bu büyük değeri karşılayacak bir piyasa olması lazım. Halka arza her zamankinden daha hazırız.”