Elder

EBRD Projesi

Türkiye Elektrik Dağıtım Sektöründe Meydana Gelen Ölümlü ve Majör Kazaların Kök Neden Analizi Projesi

Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (ELDER), "Sıfır İş Kazası Vizyonu" ile uzun yıllardan bu yana iş sağlığı ve güvenliği alanında sektör özelinde çalışmalar yürütmektedir. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK)’nun "Hedef Sıfır Kaza" çağrısı üzerine, iş sağlığı ve güvenliği kültürünü geliştirmek, farkındalığı ve bilinci artırmak amacıyla Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) destekleriyle “Türkiye’de Elektrik Dağıtım Sektöründe Kaza Kök Neden Analizi ve Nedensellik İlişkisi” adlı projede önemli ve ölümcül iş kazası verileri değerlendirilmiş, kazaların doğrudan, dolaylı ve kök nedenleri sınıflandırılmıştır.

Elektrik dağıtım sektöründe, kapsam ve detayı itibari ile ilk defa gerçekleştirilen öncü bir projedir. Proje, iş sağlığı ve güvenliği yönünden sektörel bir analiz çalışmasını hayata geçirmiştir. Söz konusu çalışma ile Türkiye’de Elektrik Dağıtım Sektöründe faaliyet gösteren şirketlerde meydana gelen ciddi yaralanma ve can kaybıyla sonuçlanan iş kazalarının kök nedenleri incelemesi yapılmış ve sektördeki iş kazalarının önlenmesi için çözüm önerileri sunulmuştur.

Proje kapsamında önemli ve ölümlü kazaların temel sebeplerinin anlaşılmasına ve şirketlerin sektördeki işle ilgili kazaların önlenmesi veya en azından azaltılmasına yönelik yaklaşımlarına odaklanılmıştır. Belirtilen kısıtlılıklara rağmen, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası ve paydaşların görüşüne, Türkiye’de elektrik dağıtım sektöründe sürdürülebilir ve gelişime açık iş sağlığı ve güvenliği (İSG) eylemlerine yönelik gerçekçi analitik bir çerçeve ve uygulanabilir bir iş güvenliği gelişim planı sunulmuştur.