Elder

Mülga

Kanunlar

Yayın AdıResmi Gazetede Yayınlandığı TarihSayısı
Elektrik Piyasası Kanunu03.03.20214628

  


Yönetmelikler

Yayın AdıResmi Gazetede Yayınlandığı TarihSayısı
Elektrik Dağıtım Şirketlerinin Satın Alma-Satma ve İhale Prosedürlerinin Hazırlanması ve Uygulanması Yönetmeliği15.05.201629722

 

Elektrik Piyasası Tarifeler Yönetmeliği22.08.201529453

 

Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği08.05.201428994

 

Elektrik Piyasasında lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelik02.10.201328783

 

Elektrik Dağıtımı ve Perakende Satışına İlişkin Hizmet Kalitesi Yönetmeliği21.12.201228504

 

Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine ilişkin Yönetmelik21.07.201128001

 

Aydınlatma Yönetmeliği10.07.200927284

 

Elektrik Piyasası Yan Hizmetler Yönetmeliği27.12.200827093

 

Elektrik Enerjisi Talep Tahminleri Hakkında Yönetmelik01.11.200426129

 

Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği18.02.200325632

 

Elektrik Piyasası Dağıtım Yönetmeliği19.02.200325025

 

Elektrik Piyasası Şebeke Yönetmeliği22.01.200325001

 

Elektrik Piyasası Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği05.09.200224887

 

Elektrik Piyasası İthalat ve İhracat Yönetmeliği04.09.200224866

 

Elektrik Piyasası Serbest Tüketici Yönetmeliği04.09.200224866

 

Elektrik Piyasası Tarifeler Yönetmeliği11.08.200224843

 

Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği04.08.200224836

 


Tebliğler

Yayın AdıResmi Gazete Yayımlandığı TarihSayısı
6446 Sayılı Elektrik Piyasası Kanunu'nun 16'ıncı Maddesi Uyarınca 2021 Yılında Uygulanan Para Cezaları Hakkında Tebliğ12.12.202031332

 

Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Tebliğ02.10.201328783

 

Elektrik Dağıtım Bölgelerinde Uygulanacak Fiyat Eşitleme Mekanizması Hakkında Tebliğ06.03.201328579

 

Perakende Satış Hizmet Geliri ile Perakende Enerji Satış Fiyatlarının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ10.03.201228513

 

Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Tebliğ12.11.200828229

 

20 Dağıtım Şirketinin İlk Uygulama Dönemine İlişkin Gelir Düzenlemesi Hakkında Tebliğ12.11.200827052

 

Elektrik Dağıtım Bölgelerinde Uygulanacak Fiyat Eşitleme Mekanizması Hakkında Tebliğ21.12.200626383

 

Piyasa İşletim Gelirinin Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ07.09.200525929

 

Elektrik Piyasasında Mali Yapılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ04.11.200325279

 

Elektrik Piyasasında Perakende Satış Sözleşmesi Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ31.08.200325215

 

Elektrik Piyasasında Gelir ve Tarife Düzenlemesi Kapsamında Düzenlemeye Tabi Unsurlar ve Raporlamaya ilişkin Esaslar Hakkında Tebliğ

24.01.200325003

 

Elektrik Piyasasında Gelir ve Tarife Düzenlemesi Kapsamında Düzenlemeye Tabi Unsurlar ve Raporlamaya İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ Ekleri24.0.200325003
Elektrik Piyasasında Kullanılacak Sayaçlar Hakkında Tebliğ08.12.200324597

 

İletim Sistemi İşletim Gelirinin Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ11.08.200224843

 

İletim ve Dağıtım Bağlantı Bedellerinin Belirlenmesi Hakkında Tebliğ11.08.200224843

 

Perakende Satış Hizmet Geliri ile Perakende Enerji Satış Fiyatlarının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ11.08.200224843

 

Dağıtım Sistemi Gelirinin Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ11.08.200224843

 


Usul ve Esaslar

Yayın AdıResmi Gazetede Yayımlandığı TarihSayısı
Ortak Kullanım Haline Gelen Elektrik Dağıtım Tesislerinin Elektrik Dağıtım Şirketlerince Devralınmasına Dair Usul ve Esaslar12.02.201228202

 

Elektrik Piyasası Dağıtım Sistemi Düzenlemeye Esas Yatırım Harcamalarının Belirlenmesi ve Gerçekleşmesinin izlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar17.06.201127967

 

İthalat ve İhracata İlişkin Dengeleme ve Uzlaştırma Usul ve Esasları17.06.201127997

 

Otomatik Sayaç Okuma Sistemlerinin Kapsamına ve Sayaç Değerlerinin Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar10.04.201127901