Elder

MASS

Milli Akıllı Sayaç Sistemleri Projesi

Proje Yürütücüsü: Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ

Proje Paydaşları: 21 Elektrik Dağıtım Şirketi

Proje Web Adresi: https://www.mass.org.tr/

MASS projesinin temelleri, yerli kaynaklara dayalı bir akıllı şebeke altyapısının oluşturulması ve dönüşümü hedefiyle yola çıkılan Türkiye Akıllı Şebekeler 2023 (TAŞ2023) projesinde atılmıştır. Ülkemizde bulunan akıllı sayaç sistemi bileşeni üreticilerinin tamamı, EPDK, TEDAŞ, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Gaz dağıtım şirketleri, belediyeler ve diğer kamu kurum ve kuruluşları projenin paydaşı olarak yer almaktadır. Projede, haberleşme protokolünden modemine, farklı kullanıcı gruplarına göre sayaçların oluşturulmasına kısaca, yerli ve milli akıllı sayaç sisteminin tüm bileşenleriyle birlikte geliştirilmesine olanak sağlanmaktadır. 

Akıllı sayaç sistemlerine geçiş yolculuğunda, proje kapsamında, doğru ve elde edilebilir hedefler belirlenirken, teknolojik olgunluğu, farklı ülkelerdeki tecrübeler, uluslararası standartların incelenmesi, birlikte çalışabilirlik prensipleri, fayda maliyet yaklaşımları, mevzuat ve düzenlemeler, tüketici davranışları ve alışkanlıkları, dağıtım şebekesi işletmecilerinin mevcut sistemlerinin yetkinlik seviyeleri gibi pek çok husus, önemli girdiler olarak yer almaktadır. Yeniden tasarlanan sayaç prototipleriyle, ülke genelinde bir fiil pilot saha uygulamaların gerçekleştirilmesi, ölçüm, analiz ve raporlamalarının yapılması ve marka bağımsız olarak birbiri ile çalışabilir nitelikte olması dikkate alınmıştır. Bu sayede mevcut durumda yürütülen sayaç okuma süreçlerine ülkemizde benzeri olmayan kullanıcı profili ve operasyonel verimliliği artıracak bir tasarımın dahil edilmesi projeye özgün bir içerik yapısı katmaktadır.

Elektrik Dağıtım Şirketleri bazında sayaç envanterlerinin çıkarılması ve kullanıcı çeşitliliğine göre ihtiyaç duyulan sayaç modellerinin belirlenerek akıllı sayaçların hangi tip kullanıcılarda uygulanacağı hususunda yol haritasının en optimum şekli ile ülkemizin farklı bölgelerinde üzerine çalışmalar yürütülmektedir. Modem alanında yürütülen çalışmalar ile diğer ölçüm sistemlerinin okunması için ihtiyaç duyulan teknik isterlerinin belirlenmesi sağlanmaktadır. Akıllı sayaçlar sisteminde yürütülen çalışmalarda kritik öneme sahip konuların tamamında siber güvenlik altyapı çalışmaları dikkate alınarak Sayaç-Modem arasındaki haberleşme protokolünün geliştirilmesi, Sayaç, Modem, Headend bileşenlerinin marka ve üretici bağımsız birlikte çalışabilir bir sistem olması ve ayrık olarak haberleşme test platformunun oluşturulması için çalışmalar yürütülmektedir.

Projenin, standart sayaçlar yerine çift yönlü bilgi akışı olan, dinamik, yaşayan altyapıları destekleyen, anlık ya da belirli okuma aralıkları ile haberleşmelerin sağlanabildiği cihazlara geçiş birçok avantajı da beraberinde getirerek yerli teknoloji ve pazar gelişimini destekleyecek yapıyı ortaya koyması hedeflenmektedir.

Mass Tüketici Portalı Mobil Uygulama

 

Milli Akıllı Sayaç Sistemleri projesi kapsamında, Elektrik, Su ve Doğal Gaz tüketicilerinin anlık ve belirli dönemlere ait tüketimlerini görebileceği, geçmişe dönük verileri üzerinden belirli analizleri görsel olarak görüntüleyebileceği mobil uygulama geliştirilmektedir.

MASS mobil uygulaması ile tüketicilere kullanım erişimi sağlanarak zaman ve mekân bağımsız olarak, istenilen bilgilere kolay ulaşım ortamı oluşturulmaktadır. Uygulamada dinamik olarak bilgi paylaşımları, etkinlik, haber ve duyurularla çeşitli konularda bilgi, belge, içerik ve eğitim videoları desteği sağlanacaktır. Bu sayede tüketiciler, enerjinin verimli kullanımına yönelik teşvik edilecektir. Gizlilik ve güvenlik şartlarıyla uyumlu olarak geliştirilen uygulama, mevcutta yer alan tüm mobil platformlardan yüklenebilir ve çalışılabilir olacaktır. Tüketici talep katılım platformunun oluşturularak, tüketicilere yönelik anket çalışmaları ile bu çalışmaların raporlanmasına ilişkin modüller uygulama içerisinde dinamik bir yapının oluşturulmasına imkân sağlanmış olacaktır.