Elder

E-Mobilite Atılımı

E-Mobilite Atılımı

Proje Yürütücüsü: Meram Elektrik Dağıtım AŞ

Proje Paydaşı: 21 Elektrik Dağıtım AŞ

Türkiye'nin e-mobilite yolculuğu çerçevesinde, elektrikli araçlar ve şarj istasyonlarına yönelik ihtiyaçları belirleyen bir projeksiyon modeli oluşturulması ve sürekli güncel bilgilerle güncellenmesi, ülkemizdeki elektrikli araç ve şarj istasyonu talebini doğru bir şekilde tahmin edilmesi için büyük önem taşımaktadır. Model aracılığıyla elektrikli araçların gereksinim duyduğu altyapı desteğinin, gerçek verilere dayalı çözüm ve bilgi önerileriyle Türkiye'de elektrikli araç altyapısının geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

Elektrikli araçlar ve şarj istasyonlarına yönelik projeksiyon modeli, Türkiye'deki e-mobilite sektöründeki yatırım gereksinimlerinin hızla gelişme potansiyelini ortaya koymaktadır. Ancak, şarj cihazı yerleşimlerinin enerji şebekesine uygun olmama riski de mevcuttur. Bu nedenle, yatırımların etkili çözümlere yönlendirilmesi için gerçek verilere dayalı zorlukların tespiti büyük bir önem taşımaktadır. Bu projenin temel noktası, yeni bir elektrikli araç (EA) projeksiyon yazılımının geliştirilmesidir. Bu yazılım sayesinde Türkiye'deki elektrikli araç benimseme eğilimleri ve şarj talepleri tahmin edilebilecektir. Projeksiyon, farklı kaynaklardan toplanan en güncel verilerle otomatik bir şekilde güncellenebilme yeteneği sağlayacaktır.

Türkiye'de elektrikli araç (EA) benimseme eğilimlerini ve şarj taleplerini tahmin etmek ve analiz etmek amacıyla bir yazılım aracı geliştirilecektir. Kamuya açık kaynaklardan ve proje paydaşlarıyla işbirliği içerisinde belirlenen şirketler ve sivil toplum kuruluşlarından düzenli olarak elde edilen verilerle güncellenen, otomatize edilmiş bir EA projeksiyon sistemi oluşturulacaktır. Potansiyel pilot lokasyonlarda elektrikli araç şarj altyapısı için teknik analiz gerçekleştirilerek, dağıtım sistemi zorlukları tespit edilecek ve çözüm yöntemleri belirlenip değerlendirilecektir. Türkiye'de elektrikli araç şarj altyapısının genişletilmesine yönelik bir yol haritasının oluşturulması ve altyapının uygulanması için gerekli mevzuat veya düzenleyici değişikliklere ilişkin öneriler sunulacaktır. Ayrıca, elektrikli araç şarj altyapısı için kırsal bölgelerdeki dağıtım şebekesi teknik analizi yapılıp, elektrikli araç şarj taleplerine uygun yatırım tahminleri ve yönetim çözümleri sunulacaktır.

Genel olarak, Türkiye'deki e-mobilite büyümesine destek sağlamak amacıyla elektrikli araçların yaygınlaştırılması için gereken altyapı ve destek sağlama hedeflenmektedir. Bu proje çerçevesinde, dağıtım şirketlerinin ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) veri taleplerine uygun olarak hazırlıklı hale getirilerek, Türkiye'nin E-Mobilite Atılımı çerçevesinde elektrik altyapısının geliştirilmesine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.