Elder

DC Dağıtım

Türkiye Elektrik Dağıtım Şebekesinin DC Dönüşümü için Yol Haritasının Çıkarılması Projesi

Proje Yürütücüsü: Meram Elektrik Dağıtım AŞ

Proje Paydaşları: Başkent, Meram ve Yeşilırmak Elektrik Dağıtım Şirketleri

Ülkemiz genelinde yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretiminin yaygınlaşması sonucunda gerek duyulan sistem verimliliği artışı gerekse değişen şebeke yapısıyla maliyet etkin bir akıllı şebeke sistemine geçişin sağlanabilmesi adına Türkiye elektrik dağıtım sistemine özgün ve dünya standartlarında bir DC şebeke dönüşümü yol haritasının hazırlanması amaçlanmaktadır.

Proje kapsamında gelişen teknoloji ile entegre kesintisiz elektrik enerjisinin karşılanması adına inovatif çözümler aranması, dünyadaki DC şebekelere dönüşüm uygulamalarının Türkiye özel koşulları da dikkate alınarak değerlendirilmesi, Türkiye’deki elektrik dağıtım sektörü şartlarına uygun, hem teknik hem de maliyet açısından uygulanabilir bir AG DC şebeke dönüşüm metodolojisinin belirlenmesi, verimli ve sürdürülebilir bir enerji dağıtım modeli oluşturulma sürecine katkı sağlanması, DC şebeke konfigürasyonlarının entegrasyonunun ve entegrasyon adımlarının uygulanması için uygun zaman planlamasının araştırılması yapılacaktır.

Projede, proje paydaşlarının alçak gerilim seviyesindeki tecrübesi, Türkiye şebeke koşulları ve dağıtım seviyesi sorunlarına hâkimiyeti, paydaşların daha önceki global çalışmaları ve yüksek gerilim seviyesinde yaptıkları çalışmalar dağıtım sektörü özelinde ülkede bilgi birikimine katkıda bulunmak amacıyla yol haritasının dünya standartlarına uygun hazırlanması amaçlanmaktadır.