Elder

Ar-Ge Platformu Faz-2

Dağıtım Şirketleri Ar-Ge Platformu Tasarım ve Geliştirme Faz-2 Projesi

Proje Yürütücüsü: Sakarya Elektrik Dağıtım AŞ

Proje Paydaşları: 21 Elektrik Dağıtım Şirketi

Proje Web Adresi: www.argenerji.com

“Dağıtım Şirketleri Ar-Ge Platformu Tasarım ve Geliştirme Projesi Faz-1” çıktıları doğrultusunda tüm proje süreçlerinin, bütüncül olarak OFGEM, Avrupa Birliği Ufuk2020, TÜBİTAK vb. örneklerinde olduğu gibi profesyonel elektronik bir platform üzerinde değerlendirilmesini, yönetilmesini gerek EPDK gerekse dağıtım şirketleri tarafından sistematik takibi ve raporlamasının gerçekleştirileceği online Ar-Ge Platformunun hayata geçirilmesi hedeflenmektedir.

Ar-Ge Enerji Platformu, Elektrik Dağıtım Şirketlerinde önemli role sahip olan Ar-Ge projelerinin kolay kullanıma sahip birden fazla hizmet modelini, güvenilir, şeffaf, çevik ve yenilikçi bir yapıda, sorgu hacmi geniş ve eksiksiz bir ekosistem olarak kullanıcıların hizmetine sunmaktadır.

Yerli ve milli olarak geliştirilen Ar-Ge Enerji platformu, yönlendirici, katılımcı ve paylaşımcı bir portal olma vizyonunu benimseyerek, kullanıcılarına Ar-Ge projelerini profesyonel elektronik bir platformun desteğiyle yönetmelerini, değerlendirilmelerini, takibini ve raporlamasını sistematik ve dinamik bir şekilde izleyebildikleri yapı olarak tek çatı altında toplamak üzere tasarlanmaktadır.

Platform ve web sitesi tüm cihazlara entegre olabilen kullanıcı dostu ve kurumsal nitelikte tasarımlarının beraberinde proje yürütücüleri başta olmak üzere EPDK’nın da proje izlemesine olanak tanıyan ve tüm kullanıcıların sistematik olarak bilgilendirildiği bir yapıya sahiptir.

Kullanıma sunulacak olan Ar-Ge Enerji Platformu, proje hazırlık ve yönetim aşamalarında zaman tasarrufu, projelerin takibi ve iletişimi konularında farkındalık ve uzmanlık deneyimini artıracak, çok yönlü tecrübe aktarımı ile kullanıcı birlikteliğinden yararlanarak bilgi alışverişinin sağlanabilecek katma değeri yüksek bir portal olmayı hedeflemektedir.