Elder

Usul ve Esaslar

Yayın AdıResmi Gazetede Yayımlandığı TarihSayısı
10 KW'a Kadar Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Üretim Tesisleri için Usul ve Esaslar04.11.202131649

 

4. Tarife Uygulama Dönemi Dağıtım Faaliyetleri Kalite Faktörü Uygulamasına İlişkin Usul ve Esaslar
29.12.2020
31349 - Mükerrer

 

4. Tarife Uygulama Dönemi Görevli Tedarik Şirketlerinin Perakende Satış Faaliyeti Kalite Faktörü Uygulamasına İlişkin Usul ve Esaslar
29.12.2020
31349 - Mükerrer

 

Elektrik Dağıtım Sisteminin Teknik Kalitesine İlişkin Usul ve Esaslar
29.12.2020
31349 - Mükerrer

 

Elektrik Dağıtım Şirketleri ile Görevli Tedarik Şirketleri Çağrı Merkezleri Hizmet Kalitesi Standartlarına İlişkin Usul ve Esaslar
29.12.2020
31349 - Mükerrer

 

Kesme Bağlama Bedellerine İlişkin Usul ve Esaslar
29.12.2020
31349

 

Elektrik Dağıtım Şirketlerinin Planlı Bakım Harcamalarının Tarife Hesaplamalarında Dikkate Alınmasına İlişkin Usul ve Esaslar
18.11.2020
31308

 

Elektrik Piyasası Dağıtım Sistemi Yatırımlarının Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar
28.10.2020
31288

 

Sayaç Kontrol Bedellerine İlişkin Usul ve Esaslar
16.04.2020
29686

 

Elektrik ve Doğal Gaz Dağıtım Şirketlerinin Araştırma, Geliştirme ve Yenilik Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Usul ve Esaslar
04.04.2020
31089


Elektrik Dağıtım Şirketleri Tarafından Kurulan Coğrafi Bilgi Sistemlerinin İyileştirilmesine ve Standartlaştırılmasına Yönelik Usul ve Esaslar
27.03.2018
30373

 

Elektrik Piyasasında Dağıtım Lisansı Sahiplerinin Bilişim Sistemlerine Kurumun Uzaktan Erişiminin Sağlanmasına İlişkin Usul ve Esaslar
09.11.2017
30235

 

Teminat Usul ve Esasları28.05.201629725

 

Dağıtım Lisansı Sahibi Tüzel Kişiler ve Görevli Tedarik Şirketlerinin Tarife Uygulamalarına İlişkin Usul ve Esaslar
31.12.2015
29579

 

Elektrik Dağıtım Şirketlerinin Hedef Kayıp Oranlarının Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar
15.12.2015
29563

 

Otomatik Sayaç Okuma Sistemlerinin Kapsamına ve Sayaç Değerlerinin Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar
08.08.2015
29439

 

Dağıtım ve Perakende Satış Faaliyetlerinin Hukuki Ayrıştırılmasına İlişkin Usul ve Esaslar
27.09.2012
28424

 

Genel Aydınlatma Kapsamında LED Armatürlerin Kullanımına İlişkin Usul ve Esaslar
--