Elder

Yeni Nesil Şebeke Tasarımı

Yeni Nesil Şebeke Tasarımı Projesi

Proje Yürütücüsü: Toroslar Elektrik Dağıtım AŞ

Proje Paydaşları: 21 Elektrik Dağıtım Şirketi

Elektrik dağıtım şirketlerinin, enerji nakil hatları başta olmak üzere dağıtım elemanı kaynaklı sorunların çözülmesi için yeni nesil şebeke tasarımına uygun hat tasarımlarının yapılması, direk kaynaklı devrilme, çökme ve hat kopmaları sonucu oluşan dağıtım sıkıntılarının ve İSG kazalarının önlenebilmesi, iklim değişikliğine ve coğrafi koşullara bağlı faktörler göz önüne alınarak geniş kapsamlı bir literatür çalışmasıyla beraber mevcut hat tasarımlarına yönelik çözümler geliştirilmesi hedeflenmektedir. 

Projede elde edilen veriler ile iklim değişikliğine bağlı olarak TEİAŞ’ın buz yükü ve rüzgar yükü haritaları ile ilgili yapacağı revizyonları takip ederek güncellenen değerlere göre tasarım kriterlerinin oluşturulması, enerji nakil hattı tasarımı için kullanılan değerlerin günümüz meteorolojik ve coğrafi koşulları göz önüne alınarak revize edilmesi, İSG kazalarının önlenmesi için hali hazırda kullanılan direk yapılarında gerekli iyileştirmelerin yapılması, dağıtım şirketlerinin hat tasarımlarında yaşadıkları sıkıntılar belirlenerek yeni teknolojiler ve yurt dışı örnekler ile kıyaslama çalışmalarının yapılması ve malzeme teknolojilerindeki gelişmeler ışığında yeni nesil direk tasarımlarının ortaya konması, özellikle kış aylarında yaşanan buzlanma ve akabinde rüzgâr yüklerinin etkisinin hesaplanarak coğrafyaya uygun direk tipi kurulum şeklinin belirlenmesi, mevcut mevzuatta eksik olan buz üzeri rüzgar yükü hesaplamalarının yapılması için kapsamlı çalışmalar yürütülmektedir. Yeni nesil enerji nakil hatları tasarımı için tüm matematiksel hesaplamalar yeni varsayımlar ışığında gerçekleştirilecek olup, mevcut direk tiplerinde yapılması gereken iyileştirmeler ve yeni nesil direk tasarımları ortaya konacaktır.

Proje neticesinde, coğrafi koşullarımıza göre yeni nesil enerji nakil hatlarının tasarımı yapılarak, dağıtım ve iletim şebekemizin daha sağlıklı ve devamlılığı yüksek bir hale getirilmesi, fiziksel ve kimyasal etkileşimler yüzünden ömürlerini tamamlamayan hat ve ekipmanlarının kontrol ve revizyonlarının yapılabilmesi, gerekli iyileştirmelerle buz yükü ve rüzgâr yükü sebebiyle devrilmelerin önlenmesi, matematiksel hesaplamaların güncellenerek yeni nesil sisteme uyum sağlaması, mevzuat önerileri ve tüm detayları içeren daha az sayıda tipleştirilmiş direk tasarımları yapılarak maliyetlerin düşürülmesi, yatırım planlamanın doğru yapılması ve SAIDI-SAIFI değerlerinin optimum seviyeye getirilmesi beklenmektedir.