Elder

DÖMİ

DÖMİ (Dağıtıma Özgü Milli İşlemci) Faz-1 Projesi


Proje Yürütücüsü: Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ

Proje Paydaşı: 21 Elektrik Dağıtım AŞ

Dijital Dönüşümün hızla yaygınlaştığı Elektrik dağıtım sektöründe, dağıtım şebekesi sayaçları da dijitalleşmekte ve her geçen gün artan gereksinimleri karşılamak için işlemci ihtiyaçları da farklılaşmaktadır. Ülkemizde dağıtım sayaçlarında kullanılan işlemciler, uluslararası şirketlerden temin edilmektedir. Özellikle pandemi sonrası sektörde yaşanan arz-talep dengesinin bozulmasıyla tedarik zincirinde yaşanan kısıtlamalara benzer olarak sayaç sektöründe de işlemci arz krizi yaşanmaya başlamıştır. Bu krize mevcut durumda Türkiye’deki entegre devre (yonga) ekosistemi ile cevap verebilmek veya alternatif sunabilmek mümkün olmadığından sayaç üretimindeki yerlileşmeye olan ihtiyaç artmaktadır. Yonga, içerisine yazılım entegre edilebilen ve ürünün isterlere göre çalışmasını sağlayan mikro-işlemci veya mikro-denetleyiciyi ifade etmektedir. “DÖMİ (Dağıtıma Özgü Milli İşlemci) Faz-1” projesi, son kullanıcı ürünlerinden daha derinlere inerek, neredeyse her elektronik ürünün içinde bulunan yonga teknolojilerinin elektrik dağıtım sektöründe kullanımına odaklanmaktadır. Proje kapsamında, sayaçların yerlilik oranı yükseltilerek, elektrik sayaçlarının ihtiyaç duyduğu işlemcinin yerli olarak tasarlanmasına yönelik yol haritasının oluşturulacaktır. Kısa vadede, yerli tasarım yonga ile üreticiyi değiştirmek mümkün olabilecek ve Türk sayaç sektörüne arz sağlayan kuruluşların çeşitlenmesi sağlanacaktır. Orta vadede, diğer ülkelerin ihtiyaçlarını da karşılayabilecek tasarımlar yapılarak yüksek teknoloji ithalatı mümkün olabilecektir. Uzun vadede, Türkiye’de yonga üretim kabiliyetinin artması ile hem tasarım hem üretim yerli kaynaklardan sağlanabilir olacaktır.