Elder

MASS PLC-RF

MASS Entegrasyonlu Bağımsız PLC ve RF Haberleşme Protokol ve Ürün Geliştirme Projesi


Proje Yürütücüsü: Dicle Elektrik Dağıtım AŞ

Proje Paydaşları: 21 Elektrik Dağıtım Şirketi

Ülkemizde faaliyet gösteren elektrik dağıtım şirketlerinin tamamının katılım sağlayacağı bu proje kapsamında,

  • Üretici şirketlerden tam bağımsız ve özgün bir PLC haberleşmenin hem donanım hem de yazılım olarak yerli kaynaklarla ortaya çıkarılması,
  • Prime, G3 gibi yurtdışı örnekleri bulunan kuruluşlardan bağımsız hale gelerek ülkemize özgü ortak bir yapının ortaya çıkarılması,
  • Tam bağımsız olarak RF örgü haberleşmesinin ortaya çıkarılması,
  • MASS projesinin bir alt kırılımı olarak, trafo merkezleri ile tüketici noktaları arasındaki haberleşmeyi bedelsiz hale getirmesi,
  • Elektrik Dağıtım şirketlerinin akıllı sayaç sistemlerini yaygınlaştırmaları farklı alternatif teknolojileri birlikte kullanılmaları sağlanacaktır.

Proje ile Elektrik dağıtım şirketlerinin PLC ve RF haberleşme sistemlerine sahip elektrik sayaç satın almaları sonrasında oluşan sayaç firması bağımlılığının ortadan kaldırılması hedeflenmektedir. Yurtdışında özellikle Avrupa’da önemli örnekleri bulunan ortak PLC yapısını ülkemiz şartlarına uygun şekilde yerli ve milli olarak tanımlaması, ürün geliştirme çalışmalarını yapılması ve pilot proje uygulamaları yapılacaktır. Proje sonunda ortaya çıkacak ülkemiz şartları ve dünya standartlarına göre çalışan PLC ve RF haberleşme protokol ve standartları ile PLC ve RF sistemlerde tüm markaların aynı trafo bölgesinde çalıştırılabilmesi sonucu Elektrik dağıtım şirketlerinin PLC ve RF haberleşme sistemlerine sahip elektrik sayaç satın almaları sonrasında oluşan sayaç firması bağımlılığının ortadan kaldırılması hedeflenmektedir. Proje kapsamında, teknolojilerin hem donanım hem de yazılımsal özelliklerinin belirlenmesi ile haberleşme sistemlerine ait şartnamelerin oluşturulması, MASS projesinde tanımlanan ve MASS onayı almış PRO sayaçların üzerine takılabilecek şekilde PLC, RF ve hibrit modemlerin üretimleri, çalışmalar tamamlandıktan sonra analiz ve raporlamanın yapılması ile sürekli geliştirme ve iyileştirme faaliyetleri hakkında önerilerin dağıtım şirketlerine teslim edilmesi de yer almaktadır.