Elder

Başkanın Mesajı

Günümüzde, enerji sektörü, küresel ölçekte büyük ve kaçınılmaz bir dönüşüm sürecinin anahtar aktörü haline gelmiştir. Elektrik dağıtım sektörümüzün geleceği, daha fazla yenilenebilir enerji entegrasyonu, dijitalleşme ve akıllı şebekeler gibi önemli trendlerle şekilleniyor. Aynı zamanda, artan nüfus, kentleşme ve enerji arz güvenliği gereksinimi ve en önemlisi neredeyse tüm sektörlerdeki elektrifikasyon, sektörde kritik dönüşümleri zorunlu kılıyor. Türkiye genelinde elektrik dağıtım hizmeti sunan üyelerimizle bu yeni dönemde odak noktamız, sektörümüzde yeşil ve dijital dönüşümü eş zamanlı ele alarak ikiz dönüşüme yatırım yapmak ve ulaştırma, iklimlendirme ve sanayi başta olmak üzere birçok sektörün geleceği olan elektrifikasyonun ülkemizdeki altyapısını oluşturmaktır. 

Dağıtım şirketleri olarak, kesintisiz, kaliteli ve uluslararası standartlarda hizmet sunmak için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyoruz. Bu kapsamda, 2011-2023 yılları arasında ülkemizin enerji altyapısını güçlendirmek için güncel değeri 300 milyar TL’ye ulaşan yatırımları hayata geçirmiş durumdayız. Elder çatısı altında toplanan elektrik dağıtım şirketleri olarak bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da üzerimize düşeni yapmaya, ikiz dönüşüme yatırım yapmaya hazırız. Kamunun yol göstericiliğinde, şebekelerimizi geleceğe hazırlamak ve nitelikli insan kaynağımızı yeni teknolojilerle buluşturarak yarının elektrik dağıtım dünyasını birlikte oluşturmak istiyoruz.  

2021-2025 yılları arasını kapsayan 4 üncü Tarife Uygulama Döneminin sona ermesine az bir zaman kalmışken, bugünün ihtiyaçlarını unutmadan geleceğin dağıtım şebekelerinin şimdiden zihinsel hazırlıklarına başladık. Elektrik depolama teknolojileri, elektrikli araçlar, tüketici ve üreticilerin yeşil enerjiye gösterdiği duyarlılık ve küresel ısınma gibi nedenlerle yenilenebilir enerji kapasitesinde beklenen artışı kaldırabilecek “yeşil şebeke” yatırımlarını hayata geçirmek için 5 inci Tarife Uygulama Dönemi büyük önem taşıyor, fırsatlar barındırıyor. Sektörümüzün ekonomik ve mali sürdürülebilirliği pekiştikçe, önümüzdeki fırsatları değerlendirerek daha güçlü, daha esnek ve daha yeşil bir dağıtım sistemine sahip olacağımıza inanıyorum. 

Dönüşüm sürecine verdiğimiz önemin bir göstergesi olarak Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (UNFCCC) Taraflar Konferansı (COP)’na yapmış olduğumuz başvuru, 2023 yılı sonunda kabul edilerek Elder COP’un Resmi Gözlemcisi oldu. Derneğimizin saygınlığının bir göstergesi olan COP Resmi Gözlemci statüsü, küresel düzeyde kamu ve özel sektörün tüm paydaşlarıyla bir araya gelme, politika yapım süreçlerinden teknolojik gelişmelere kadar birçok alanda görüş ve deneyimleri paylaşma fırsatı sunuyor. Elder olarak bu fırsattan azami ölçüde istifade ederek, iklim değişikliğiyle mücadelede ülkemizin çabalarına azami desteği vereceğiz.

Elektrik dağıtım şirketleri olarak iş yapış modelimizin merkezinde her zaman yenilikçilik oldu ve olmaya da devam edecek. Bu anlayışla, EPDK’nın sağladığı destekle Ar-Ge projelerini destekliyor ve geliştiriyoruz. Elder olarak, şimdiye kadar toplamda güncel değeri 790 milyon TL’yi bulan32 ulusal fonlu Ar-Ge projesinin liderliğini üstelendik. Keza uluslararası projelerde de aktif rol alıyoruz. Şimdiye kadar toplamda yaklaşık 2,1 milyon Avroluk bütçe büyülüğü olan 8 uluslararası fonlu projede yer aldık. Şubat 2024’te başladığımız “Avrupa Yeşil Mutabakatı İle Geleceğe Güç Vermek: Herkes İçin Temiz, Hesaplı ve Güvenli Elektrik Projesi” ile dağıtım sektörümüzün dönüşümüne destek olmayı amaçlıyoruz. 

Elder olarak, gençlerimizin, fikir ve girişimleriyle ülkemizin geleceğinin mimarları olduğuna inanıyoruz. Bu inançla, 2018 yılından bu yana EPDK ile birlikte yürüttüğümüz “Enerjim Sensin” hızlandırma programı ile genç girişimcilerin yanında yer alıyoruz. Dönüp baktığımızda desteklediğimiz girişimlerin yatırımlarının 135 milyon TL’yi aştığını, değerlemelerinin ise 2,5 milyar TL’yi geçtiğini görüyoruz. Bu girişimlerin sağladıkları istihdamın ise, neredeyse tamamı nitelikli iş gücü kapsamında olan 500 çalışanı aşmış durumda. Ulaştığımız büyüklükler ve desteklediğimiz girişimlerin başarıları bizleri gururlandırıyor.

Elder olarak, yeni dönemde de daha güçlü, daha esnek, daha sürdürülebilir bir dağıtım sektörü için çalışmaya devam edeceğiz. Bu süreçte, ulusal ve uluslararası sivil toplum kuruluşları ile mümkün olan geniş paydada buluşup, enerji sektörümüzün gelişmesi ve güçlenmesi için çalışacağız. Yapacağımız çalışmaların ülke sathında ve tüm vatandaşlarımızın hayatına değdiğini göz önünde bulundurarak, kamu ile iletişimimizi güçlendireceğiz. 

Özetle “tüm paydaşlarımıza değer yaratmak” ilkesiyle yolumuza devam edeceğiz…  


Saygılarımla

Barış Erdeniz

Elder Yönetim Kurulu Başkanı