Elder

Başkanın Mesajı

Elektrik enerjisi, toplumların refah seviyelerinin ve ekonomik gelişmelerinin en önemli göstergelerinden ve temel yapı taşlarından biridir.

Ülkemizin kalkınması için kritik önemdeki elektrik altyapısının genişletilmesi ve iyileştirilmesi için aralıksız yatırım yapan ve ülkenin her yerinde kesintisiz faaliyet gösteren 21 elektrik dağıtım şirketinin tamamını bir çatı kuruluş olarak temsil eden Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği “Elder”, 1999 yılında kurulmuş enerji sektörünün en köklü sivil toplum kuruluşlarından biridir.

Elektrik dağıtım sektörü olarak, 46 milyon tüketiciye hizmet sunuyoruz. Hatlarımızın uzunluğu 1,2 milyon kilometreyi geçiyor. Sektörümüz tarafından istihdam edilen yalnızca doğrudan çalışan sayısı 57 bin.

2016-2020 döneminde elektrik dağıtım şebekesine 40 milyar Türk Lirası yatırım yaptık. 2021-2025 döneminde ise yılda 13,5 milyar Türk Lirası olmak üzere toplamda 67 milyar Türk Lirası yatırım yapacağız. Kamusal hizmet sunduğumuzun bilinciyle, ülkemizin kalkınma ve istihdam hedeflerine katkıda bulunmak idealiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Tüketicilerimize sunduğumuz hizmetin kalitesini yükseltmek, en önemli hedeflerimiz arasında bulunuyor. Kaliteli, sürekli, düşük maliyetli ve çevreyle uyumlu bir dağıtım hizmeti sunmak için çaba gösteriyoruz. Tedarik sürekliliğinden tüketici memnuniyetine; teknik kaliteden iş sağlığı ve güvenliğine kadar çok geniş bir perspektifte kalite düzeyimizi geliştirmek için emek veriyoruz. Tüketicilerimizin görüşlerini, yaptığımız anketlerle düzenli olarak ölçüyor ve gelişim noktalarımızı onların beklentileri doğrultusunda şekillendiriyoruz. Müşteri Hizmet Merkezlerimiz, Çağrı Merkezlerimiz ve sosyal medya kanallarımız ile 7/24 tüketicilerimizin taleplerini karşılıyoruz.

Ar-Ge ve Girişimcilik, Elder misyonunun ana yapı taşlarının başında geliyor. 2021-2025 döneminde Ar-Ge projelerine 1 milyar Türk Lirası ayırmayı planlıyoruz. Enerji sektörünün ihtiyaçlarına yanıt veren yerli çözümler geliştirmeyi amaçlıyoruz. Yazılım ve donanım gereksinimlerimizi yerli imkanlarla geliştirerek, ülkemizin teknoloji atılımına destek vermeyi ve böylece cari açığımızın düşürülmesine katkıda bulunmayı hedefliyoruz. Gençlerimizin, fikirleriyle ve girişimleriyle ülkemizin geleceğinin mimarları olduğuna inanıyoruz. Bu inançla, genç girişimcilerimizi EPDK ve ülkemizin önde gelen Teknokentleri ile iş birliği içinde destekliyoruz. Girişimcilik ve hızlandırma programları ile sektörümüzü gençlerimizle buluşturuyoruz.

Enerji sektörü, içinden geçmekte olduğumuz baş döndürücü dönüşüm sürecinin kalbinde yer alıyor. Karbonsuzlaşma, Dağıtık Sistemler ve Dijitalleşme kavramları geleceğimizi şekillendiriyor. Elektrikli araçlar, depolama sistemleri, dağıtık üretim santralleri ve akıllı şebekeler gündelik hayatımızın birer parçası haline geliyor. Yeni paradigma, elektrik dağıtım sektörünün rolünü ve sorumluluklarını artırıyor. Uluslararası Enerji Ajansı’nın da belirttiği gibi, geleceğin enerji sistemleri daha büyük ve karmaşık elektrik dağıtım yatırımlarını zorunlu hale getiriyor. Bu devasa dönüşüm sürecinde, sektör olarak ülkemiz için katma değer yaratmak en önemli hedefimiz. Verimliliğin ön plana çıktığı ve vatandaşlarımızın hem üretici hem de tüketici olarak daha etkin rol oynadığı; demokratik, düşük maliyetli ve akıllı bir şebeke altyapısı kurmak için faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. 

Elder olarak, tüm süreçlerimizin ve hedeflerimizin odağında insan yer alıyor. İstihdam ettiğimiz binlerce çalışanımızın iş güvenliğinin sağlanması ve yetkinliklerinin geliştirilmesi birincil sorumluluğumuz. Bu alanda, sektör olarak önemli bir yol kat ettik. Uygulamalarımızı ve donanımlarımızı tasarlarken çalışanlarımızın emniyetini hep ön planda tuttuk. İki yılda bir düzenlediğimiz uluslararası konferanslar ve raporlarla iş sağlığı ve güvenliği kültürünü faaliyetlerimizin ayrılmaz bir parçası haline getirdik. Mesleki Yeterlilik Merkezimiz ile sektörümüz için kritik 10 farklı meslek dalında belgelendirme yapıyoruz. Böylelikle sektörümüzün insan gücü niteliğini geliştirirken iş yapış şekillerimizi standartlaştırıyoruz.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın belirlediği enerji politikalarına ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, EPDK’nın oluşturduğu enerji düzenlemelerine katkı sunmak için veri, bilgi ve raporlar üretiyoruz. Sektörümüz ile kamu arasında etkin bir iletişimin kurulmasının ve kamu - özel sektör iş birliğinin geliştirilmesinin kritik önemde olduğuna inanıyoruz. Sektörümüzü temsilen ulusal ve uluslararası birçok sivil toplum kuruluşu ile ortak çalışmalar yürütüyoruz.

Elder olarak; insanımız için değer yaratan ve ülkemizin kalkınmasına katkı sağlayan uluslararası standartlarda bir elektrik dağıtım hizmeti sunmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz.      

Saygılarımla,

Kıvanç Zaimler

Elder Yönetim Kurulu Başkanı