Elder

SF6 Kullanımı

Elektrik Sektöründe SF6 Kullanımı ile İklim Faaliyetleri Projesi

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve Avrupa Birliği Başkanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı Merkezi Finans ve İhale Birimi (MFİB) destekleriyle, Elektrik Sektöründe SF6 Gazı Kullanımı ile İklim Projesi hayata geçirilmiştir. Proje kapsamında sera gazları içerisinde bulunan ve doğaya salındığında iklim değişikliğine neden olan F- Gazlarına ilişkin yeni mevzuata uygun çalışmalar yürütülmüştür.

Elektrik sektöründe yönetim, izleme geri dönüşüm uzmanlığı ve AB deneyimi talebi bulunduğundan, elektrik sektöründe kullanılan SF6’nın geri dönüşümüne odaklanmak son derece önemlidir. Katılım sürecine katkıda bulunan bu proje, eğitim, izleme, yönetim ve geri dönüşüm süreçlerinde mevzuatın uygulanmasına yönelik öneriler sunmayı amaçlamıştır. Sektörde kullanılan SF6 gazının taşınması, izlenmesi ve geri dönüşümünün standartlaştırılması sağlanarak, bu kapsamda, elektrik enerjisi endüstrisinde SF6 gazı kullanan kişilere, ilgili Sivil toplum kuruluşlarına (STK) ve STK üyelerine kamuoyunda farkındalığın oluşturulabilmesi hedefiyle, Avrupa Birliği standartlarına uygun eğitim desteği sağlanmıştır.

Proje kapsamında, Türkiye ile AB arasındaki müzakere süreçlerine destek olmak amacıyla SF-6 gazının işlenmesi, izlenmesi yapılarak dönüşüm süreçlerine katkıda bulunmak amacıyla taslak uygulama raporu hazırlanmıştır. Rapor, ilgili kurumlara sunularak sera gazı statüsünde bulunan F-Gazları Tüzüğü ve SF6 gazının uygulanması ile ilgili yerel ve ulusal politika yapıcılılarla toplantılar gerçekleştirilmiştir.


SF6 Gazı Nedir?

SF6 gazı (Kükürt Hekzaflorür) yüksek dielektrik dayanımı olan renksiz, kokusuz ve yanmaz bir sera gazıdır. Elektriksel ve kimyasal kararlılığı yüksek olan SF6 gazı, ısı emilimi ve ark söndürme performansı nedeniyle günümüzde başta elektrik sektörü olmak üzere birçok alanda kullanılmaktadır.