Elder

Yerli Yazılım Ekosistemi

Yerli Yazılım Ekosistemi


Proje Yürütücüsü: Meram Elektrik Dağıtım AŞ

Proje Paydaşları: 21 Elektrik Dağıtım Şirketi

“Yerli Enerji Yerli Teknoloji” projesinin en önemli çıktısı olan yerli yazılımların üretilmesi/kullanılması, sürdürülebilirliğin sağlanması ile birlikte stratejik olarak dışa bağımlılığın azaltılması ve cari açığımızda azalma ve istihdamda artış sağlanması olarak belirlenmektedir. Bu kapsamda Yerli Yazılım Ekosistemi projesi ile orta vade ve uzun vade için yapılan çalışmaların devamlılığı açısından bir yazılım ekosistemine ihtiyaç olan Yerli Yazılım Pilot başvurularının alınması, kabul edilen başvuruların proje ilerleme süreçlerinin takip edilmesi dahilinde Elektrik Dağıtım Sektörü için Yazılım Ekosisteminin kurulması ve doğru stratejinin belirlenmesi hedeflenmektedir. Proje özelinde yazılım ekosistemi kurulması ile beraber tüm başvuru ve proje denetim süreçlerinin yerli yazılım ekosistemine göre ilerlemesi takip edilecek, ayrıca yazılım ekosisteminin oluşturulabilmesi için yazılım pilot başvuru formlarının oluşturulması/revizyonu, teknik şartname uygunluklarının değerlendirilmesi, başvurulan projelerin doküman ve süreç yönetimi kontrolleri, kurum ve dağıtım şirketleri ile koordinasyonlar sağlanacaktır.