Elder

Hasat-2

HASAT-2

Proje Yürütücüsü: Başkent Elektrik Dağıtım AŞ

Proje Paydaşları: ADM, Aras, Akedaş, Başkent, Boğaziçi, Çamlıbel, Çoruh, Dicle, Fırat, GDZ, Meram, Osmangazi, Sakarya, Toroslar ve Yeşilırmak Elektrik Dağıtım Şirketleri

HASAT Projesi 2. Fazı kapsamında, projenin ilk fazında belirlenen ve Türkiye Elektrik Dağıtım Şebekesinde uygulanabilecek metodolojilerin saha uygulama çalışmalarının yapılması hedeflenmiştir. Bu uygulamalara paralel olarak daha verimli enerji kullanımın tüketici tarafından davranışsal olarak incelenmesine yönelik bilinç endeksi araştırma çalışmalarının gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir.

HASAT Faz-2 Projesi, ELDER’in koordinasyonu ve 15 elektrik dağıtım şirketinin paydaşlığında dört ayrı büyük proje olarak hayata geçirilmektedir. HASAT Faz 2 çatı projesi, trafolarda enerji verimliliği, dağıtık üretim, genel aydınlatmada enerji verimliliği ve enerji verimliliği bilinç endeksi başlıklı projelerden oluşmaktadır.