Elder

EDCODIS

OG ve AG Şebekelerde Dağıtık/Uç Hesaplama Yöntemleri ile Arızaların Tespiti ve Sınıflandırılması Ar-Ge Projesi

Proje Yürütücüsü: GDZ Elektrik Dağıtım AŞ

Proje Paydaşları: Boğaziçi, GDZ, Meram ve Dicle Elektrik Dağıtım Şirketleri

Proje kapsamında, elektrik dağıtım sistemlerinde gelişen ihtiyaçlarda atıl kalma probleminin önüne geçilebilecek, bir dağıtım merkezinde birden fazla sistemin veri toplama ve aktarım gereksinimlerine cevap verebilecek, bununla birlikte ileride ortaya çıkacak donanım veya altyapı ihtiyaçlarına cevap verebilecek esneklikte, toparlanan verilerin yerinde işlenmesine ve verinin değil bilginin merkezi sistemlere aktarılmasına imkan sağlayacak donanımın geliştirilmesi ile “edge computing” yaklaşımının elektrik dağıtım sisteminde pilot uygulaması gerçekleştirilecektir.

Proje kapsamında, belirlenen işletim sistemi üzerinde çalışan bir donanım ile dağıtım merkezlerindeki farklı veri aktarım gereksinimlerine cevap verilmesi adına harici sensörlerden gelen veriler okunmasının ardından toplanan bu verilerin işlenerek anlamlandırılması ile elde edilen bilginin merkezi sistemlere aktarılması için çalışmalar yürütülmektedir.

Projenin temeldeki en önemli hedefleri, “edge computing” uygulamalarının Türkiye elektrik dağıtım sisteminde hayata geçirilmesi ve bu sayede gerek farkındalık gerekse bu uygulamaların geliştirilmesi için gerekli temel bilgi ve yetkinliklerin kazanılması ve yerli, üzerinde “docker” çalıştırılabilecek, çok amaçlı, özelleştirilebilir, programlanabilir ve bu sayede dağıtık/uç hesaplamaya imkan sağlayacak bir donanımın geliştirilmesidir.

Bu kapsamda, analiz kabiliyetine sahip bir uç birimin tasarlanması ve geliştirilmesi, Geliştirilecek uç birim üzerinde ölçülen verilerle ile toplanan diğer sensör (sıcaklık, nem vb.) verilerinin analiz edilerek ve sınıflandırılmasını sağlayacak algoritmaların geliştirilmesi, algoritmaların açık kaynak kodlu ve geliştirmeye açık uygulamalara dönüştürülmesi, fayda-maliyet analizlerinin çıkarılması ve EDAŞlarda belirlenecek pilot bölgelerde şebekede saha uygulamalarının yapılarak tüm bu uygulama sonuçların değerlendirilmesi ve raporlanması sağlanmaktadır.