Elder

Deprem ve Doğal Afet

Türkiye Elektrik Dağıtım Şebekesinin Deprem ve Diğer Doğal Afet Durumlarına Karşı İncelenmesi, Olası Deprem Sonrası Performans Analizlerinin Yapılması ve Acil Eylem Planlarının Geliştirilmesi

Proje Yürütücüsü: Trakya Elektrik Dağıtım AŞ

Proje Paydaşları: 21 Elektrik Dağıtım Şirketi

En kritik yaşam çizgisi olarak ön plana çıkan su, iletişim, ulaşım, gaz vb. sistemlerin elektriğe bağımlılıkları itibarıyla, elektrik şebekesi için olası bir doğal felaket öncesinde gerekli önlemlerin alınmış olması ve afet durumunda elektrik dağıtım firmalarının, şebekelerinde alacakları aksiyonların yer aldığı acil eylem planlarına sahip olmaları gerekmektedir. 

Elektrik şebekesinin deprem ve diğer doğal felaketler sırasında tüm diğer altyapı şebekelerinin çalışabilir kalması, özellikle yaşanan afet sonrasında hastaneler ve askeri üsler gibi kritik kullanıcılara kesintisiz enerji tedarikinin sağlanabilmesi birçok insan ve sistem adına önem arz etmektedir.

Proje kapsamında başta deprem olmak üzere doğal afet durumlarına karşı hazırlıklı hale gelinmesine olanak sağlayacak çalışmaların yapılması, gerekli tedbirlerin ve koordinasyon unsurlarının belirlenmesi, afet öncesi/anı/sonrası çözüm metotlarının ve bunlara yönelik uygulanabilir sistemlerin incelenmesi/geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

Bu amaçlarla, Coğrafi Bilgi Sistemi (OG CBS) ile OSOS/SCADA/OMS/Analizör verilerini N-m elektriksel durum (contingency) analizleri içerisinde kullanan bir yazılım geliştirilerek afet durumunda oluşan arıza bilgisini SCADA/OMS tarafından alacak ve mevcut işletim ile yüklenme durumlarında acil durum analizleri dinamik olarak yapılacaktır. Böylece olası deprem felaketi esnasında ve sonrasında şebekenin yönetimi ile ilgili planlar, kullanıcı tarafından yazılımın çalıştırılmasıyla otomatik olarak hazırlanıp kullanıcıya sunulabilecektir.

Doğal afetler ve risk alanları dikkate alındığında önemli olarak kabul edilebilecek dağıtım merkezleri için afetlerden önce acil durum analizleri yapılarak ön hazırlık oluşturması adına gerekli eylem planları da oluşturulacak, deprem anında deprem bölgesine yakın dağıtım firmalarına acil aksiyon almaları için uyarı verecek sistemler geliştirilecek, tüm verilerin entegre edileceği acil eylem planı sunan yazılım aracılığıyla deprem/afet öncesi, anı ve sonrası için karar, destek ve aksiyon planları/önerileri oluşturulacaktır.

Deprem haricinde kalan diğer doğal afet türlerinin risk alanlarına yönelik olarak edinilebilecek veriler ile afet tehdidi altında bulunan elektrik dağıtım şebeke unsurları belirlenerek geçmişte yaşanmış olan doğal afetler, yapılacak çalışmalar dahilinde raporlanacaktır.

Projede yürütülen çalışmaların sürdürülebilirliğinin sağlanması, etkin ve doğru iş yönetiminin yapılabilmesi adına EDAŞ personellerine, afet anında yapacakları çalışma süreçleri başta olmak üzere emniyet ve uygulama esaslarına ilişkin eğitim verilmesi de hedeflenmektedir.