Elder

Argenerji PRO

Ar-Ge Platformu Geliştirme Faz3 (Argenerji Pro) Projesi


Proje Yürütücüsü: Sakarya Elektrik Dağıtım AŞ

Proje Paydaşları: 21 Elektrik Dağıtım Şirketi

Argenerji PRO (Ar-Ge Platformu Geliştirme Faz3) Projesi ile yerli ve milli teknolojileri geliştirme misyonunda Ar-Ge Platformunun Faz2 çalışmalarına ek olarak proje yürütücülerinin temel düzeyde proje başvurusu, proje takibi ve bütçe yönetimini yaparak, EPDK’nin da proje izlemesini yapabileceği profesyonel elektronik bir platform oluşturulmaktadır. Türkiye'de elektrik/doğal gaz dağıtımında Ar-Ge projelerinin daha hızlı ve daha esnek şekilde yürütülmesi, platform üzerinde kurulan yapının geliştirilerek ortak ve standart bir proje yönetim sisteminin tüm dağıtım şirketlerinin kullanımına sunulması hedeflenmektedir. Tek bir platform üzerinden paydaşların uçtan uca otomatik sistem ile hem enerji dağıtımı alanında hem de proje yönetimi konusunda milli bir bilgi birikiminin oluşturulması projenin temel amaçları arasında yer almaktadır.

Üçüncü faz çalışmalarına dokuz kapsam daha eklenerek, projenin fikir aşamasından kabulüne, olgunlaştırılmasından ticarileştirilmesine tüm aşamalarda platform üzerinden ileri ve geriye dönük raporlanabilmesi ve proje yönetimine tüm safhaların tek ortamdan görüntülenmesi sağlanacaktır.

  1. Her bir EDAŞ’ın kendi inovasyon yolculuğunda, kendisine özel proje yönetim alanları oluşturularak proje yönetim modülü geniş içerik kapsamıyla platforma eklenecektir.
  2. EDAŞ’ların kendi iç sistemlerinde kurguladıkları tüm projeleri “PROJE HAVUZU” mantığında sisteme ekleyebileceklerdir. Proje havuzu modülünde tüm projelerin arşiv listesi tutulabilecek, bu sayede kurum hafızası sistem üzerinde oluşturulmuş olacaktır.
  3. Proje Dosya Yönetimi ile Ar-Ge faaliyetlerinin bütünü oluşturularak her bir çalışma sistematik şekilde takip edilecek ve arşivlenecektir.
  4. Proje Onay Mekanizmasında belirli bir olgunluğa getirilen projeler onay mekanizmaları ile paylaşılabilecektir.
  5. Proje Görev Takip Yönetimi ile etkin bir proje yönetimi için gerekli olan görev takip listesi oluşturulabilecektir. Proje ekini ve ilgili EDAŞ ve/veya danışman şirkete atanan görevlerin takibini gerçekleştirebilecektir.
  6. Proje Sonuç, Yaygınlaştırma ve Değerlendirme Modülü sayesinde Güncelleme yönetimi, proje değerlendirme anketi, proje kapanış raporları, istatistikleri, verimliliği ve ürün değerlendirme, öğrenilmiş dersler, projenin ticarileşme durumu bu modül üzerinden gerçekleştirilebilecektir.
  7. Enerjim Sensin Start-up Firma Modülünde kurum dışı projelerin proje havuzuna dahil edilebileceği, Elder Enerjim Sensin Hızlandırma Programı süreçlerinin yürütülebileceği ve tüm başvurular ve firmaların proje fikirleri Ar-Ge enerji faz 3 Start-up firma başvuru havuzunda toplanacaktır. Projelerin değerlendirme süreçleri de bu platform üzerinden yürütülebilecektir.
  8. Mobil uygulama üzerinden de istenildiğinde ilgili fonksiyonlar kullanılabilir olacaktır.
  9. Elektrik Dağıtımda Ar-Ge Projesi Geliştirme ve Yönetme Sertifika ve Mentorluk Programı ile Elektrik Dağıtım Sektörü Çalışanlarına yönelik sürekli eğitim anlayışı içerisinde eğitim almaları için eğitimler sağlanacaktır.