Elder

Green Deal

Powering the Future with the European Green Deal: Clean, Affordable and Secure Electricity for All

Avrupa Yeşil Mutabakatı çerçevesinde, AB Türkiye Delegasyonu'nun sözleşme makamı olduğu "Powering the Future with the European Green Deal: Clean, Affordable and Secure Electricity for All" projesi resmi olarak 2024 yılı Şubat ayında başlatılmıştır. 36 ay sürecek olan proje, Avrupa Yeşil Mutabakatı'nın hedeflerine ulaşmasını desteklemek için sivil toplum kuruluşlarının kapasitelerini artırmayı amaçlayan bir hibe programının parçasıdır. 

AB Komisyonu, T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, T.C. Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği ile İlişkiler Genel Müdürlüğü gibi kamu kurumlarının paydaş olduğu projede 21 EDAŞ ise iştirakçi olarak yer almaktadır. 

Hibe programının öncelikleri arasında, AB Yeşil Mutabakatı'nın tüm yönleriyle ilgili entegre ve yenilikçi çözümler ve eylemler geliştirmeye odaklanmak, ayrıca pilot uygulamalara yönelik sivil toplum kuruluşlarının (STK'ların) organizasyonel ve uygulama kapasitelerini artırmak bulunmaktadır. Bunun yanı sıra, yerel ve Avrupalı aktörlerin yanı sıra iş dünyası ile ortaklıkları teşvik etmek ve vatandaşları/STK'ları güçlendirmek, AB Yeşil Mutabakatı kapsamında STK'ların savunuculuk kapasitelerini geliştirmek de öncelikler arasında yer almaktadır.

Projenin temel hedefleri doğrultusunda, Avrupa Yeşil Mutabakatı (AYM) ve küresel bağlamda çevre dostu enerjiye geçiş eğilimlerinin Türkiye'nin elektrik dağıtım sektörüne getireceği fırsat ve zorlukları tespit etmek öncelikli bir amaçtır. Bu kapsamda, sektörde Yeşil Mutabakat'ın getireceği fırsatlar ve zorluklar konusunda farkındalığın artırılması, Yeşil Mutabakat'ın dağıtım sektöründe uygulanmasına yönelik stratejilerin geliştirilmesi, çevre dostu çözümlere yönelik yeni yatırım ve finansman olanaklarının tespit edilmesi ve Yeşil Mutabakat konusunda Türkiye'deki politika yapıcıların kararlarını etkileyebilecek savunuculuk çalışmalarının yapılması hedeflenmektedir. Bu temel amaçlar doğrultusunda, altı farklı faaliyet kümesinde yapılacak çalışmalar, projenin 3 yıllık süresi boyunca titizlikle yürütülecek ve tamamlanacaktır. Bu süreçte, Avrupa Yeşil Mutabakatı'nın ilkelerine uygun çözümler geliştirilerek ve stratejiler belirlenerek, Türkiye'nin elektrik dağıtım sektöründe sürdürülebilirlik ve yeşil enerji dönüşümüne önemli katkılar sağlanması hedeflenmektedir.