Elder

Dernek Profili

Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği, kısa adı ile Elder, ülke genelinde elektrik dağıtım faaliyeti ile iştigal eden elektrik dağıtım şirketlerinin üye olduğu çatı örgüt olarak faaliyetini sürdüren bir sivil toplum kuruluşudur. Faaliyetlerini, dernek tüzüğü kapsamında kuruluş amacına uygun olarak, elektrik dağıtım faaliyeti ile ilgili konularda kamu ve özel sektör kuruluşları ile işbirliği içerisinde sürdürmektedir.

Elder, T.C. Anayasası’nın öngördüğü ekonomi esaslarına, imtiyaz, özelleştirme ve enerji piyasası ile ilgili yasal düzenlemelere uygun olarak, Türkiye’de elektrik dağıtım hizmetlerinin geliştirilmesine katkıda bulunmak, ülke enerji politikasını, teknik gerekleri, ekonomik gelişmeleri ve elektrik enerjisi konusundaki uluslararası mevzuat ve anlaşmaları dikkate alarak araştırmalar yapmaktır.

Elder bu hizmetlerin standartlarının yükseltilmesine ve yaygınlaştırılmasına katkıda bulunmayı, bu konuda kamuoyu oluşturmayı, üyelerinin ve temsil ettikleri kişilerin, tüketicilerin ve kamunun hak ve menfaatlerinin korunmasını amaçlamaktadır.