Elder

Mükemmeliyet Merkezi

Elektrik Dağıtım Sektöründe Sektörel Mesleki Eğitim ve Öğretim Yetkinlik Geliştirme Merkezinin Kurulması Projesi 

“Sektörel Mükemmeliyet Merkezlerinin Kurulması Yoluyla Mesleki ve Teknik Eğitimin Kalitesinin Artırılması Hibe Programı (IQVET-III)” kapsamında AB mali katkılarıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca desteklenen "Elektrik Dağıtım Sektöründe Sektörel Mesleki Eğitim ve Öğretim Yetkinlik Geliştirme Merkezinin Kurulması” projesi 2022 yılı Şubat ayında resmi olarak faaliyetlerine başlamıştır.

Projenin temel hedefleri arasında, MEB ve paydaşlarına yönelik mesleki eğitim ve öğretimin kalitesinin ve bu konuya dair farkındalığın arttırılması faaliyetleri bulunmaktadır. Eğitim kurumlarının çıktılarını, Elektrik Dağıtım Sektörünün güncel ihtiyaçlarına uygun nitelikli işgücü ve ara eleman eksikliğini karşılayacak yönde güçlendirmek ve sektörümüzün ihtiyaçlarıyla arasındaki uyumsuzluğu giderebilmek üzere çeşitli faaliyetler tasarlanmıştır. Böylelikle, eğitim kalitesini iyileştirerek insan sermayesine yatırım yapılması, ilgili aktörler arasındaki iş birliğinin ve iletişimin, geleceğin elektrik dağıtım sektörü çalışanları için geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

Projenin özel amaçları arasında ise ELDER tarafından sektördeki aktörlere hizmet vermek üzere bir eğitim merkezinin kurulması, çevrimiçi bir öğrenme yönetim sistemi kurulması, uygulamalı ve online eğitimler verilmesi bulunmaktadır. Bu eğitimler aracılığıyla mesleki eğitim ve öğretim öğretmenlerine bilgi, beceri, mesleki davranış açısından istikrarlı bir yol çizmek ve bu kişilere yeni bir ivme kazandırmak temel amaçtır. Ayrıca arz talep dengesi ile insan kaynağının sağlanması açısından sektörün talebine daha yakından bakma imkânı da sağlanacaktır. Mesleki eğitim öğretmenlerinin mesleki bilgi, beceri ve yetkinliklerinin artırılması da mesleki eğitim sisteminde yer alan tüm aktörler için gelişmeyi sağlayacak basamaklı bir etkiye sahiptir.

Bu Hibe Programı kapsamında planlanan eğitimler, sektörel ihtiyaçlar doğrultusunda mesleki derslere uygun Mesleki Eğitim ve Öğretim öğretmenlerinin, yaparak yaşayarak öğrenme metodolojisini kullanarak becerilerini artırmayı amaçlamaktadır.

Kalifiye işgücü ihtiyacı artarak büyüyen Elektrik Dağıtım Sektöründe çalışmakta olan personellerin çoğu, Mesleki ve Teknik Eğitim kurumları bünyesinde eğitim aldıkları halde, mevcut sistemde teorik ve pratik uygulama konularında saha ihtiyaçlarına cevap veremeyen bir iş gücü modeli ortaya çıkarmaktadır. Bu sonuç doğrultusunda, Elektrik Dağıtım Şirketleri, operasyonel anlamda verimli iş gücü yaratabilmek adına, yeni ve mevcut çalışanlarını eğitmek için kendi bünyelerindeki eğitmenlerden ya da üçüncü şahıs danışmanlardan faydalanma yoluna gitmektedir. Her iki durum da işveren için zaman ve iş gücü kaybına neden olmaktadır. Öte yandan, yetişmiş insan kaynağı ile sektör ihtiyaçları arasındaki teknolojik gelişmelere paralel olarak ortaya çıkan uyumsuzluk, Mesleki ve Teknik Eğitim kurumlarında eğitim veren öğretmenlerin ve eğiticilerin de bu kapsamda sektör ihtiyaçları ve günün koşullarına uygun eğitim ve öğretim almaları, mevcut mesleki kapasitelerinin de desteklenmesi ihtiyacını doğurmaktadır.