Elder

Kapasite Geliştirme

ELDER’in Kurumsal Kapasitesinin Geliştirilmesi ve Elektrik Dağıtım Sektöründe Kamu-STK Diyaloğunun İyileştirilmesi Projesi

Avrupa Birliği Başkanlığı tarafından Sivil Toplum Destek Programı 3. Dönemi (CSSP-III) kapsamında AB finansmanıyla desteklenen “Development of Institutional Capacity of Elder and Enchancing the Public-CSO Dialogue in Electricity Distribution Sector” isimli proje ile derneğimizin kurumsal kapasitesinin güçlendirilmesi ve Elektrik Dağıtım Sektöründe STK-Kamu iş birliğinin geliştirilmesi için çalışmalar yürütülmektedir. 

Proje kapsamda, Elder'in kurumsal işleyişini ve hizmet kalitesini geliştirecek İnsan Kaynakları Yönetimi, Kalite Yönetim Sistemi, Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi çalışmaları alan uzmanlarının katkılarıyla sürdürülmektedir ve Elektrik Dağıtım Sektörü çalışanlarının da katılımına açılan çeşitli eğitimlerle desteklenmektedir. 

Proje kapsamında sürdürülen Kamu-STK diyaloğu çalışmaları bağlamında gerçekleştirilen kamu ziyaretleri, STK ziyaretleri ve yine kamu, sivil toplum ve özel sektör katılımcılarıyla yürütülecek atölyelerde yüksek akımlı hatlarda çalışma güvenliğini geliştirecek önerilerin değerlendirilmesinin yanı sıra Elektrik Dağıtım Sektöründe İSG kültürünün derinleştirilmesi ve yaygınlaşması hedeflenmektedir. Çalışmalar, sektör paydaşlarının katılımıyla İSG’nin güçlenmesini, Elektrik Dağıtım Sektörünün ve sivil toplumun karar alma süreçlerine daha fazla dahil olabilmesini amaçlamaktadır. Elder koordinatörlerinin ve sektör temsilcilerinden oluşan Elder İSG çalışma grubunun yoğun katkısı ve Elektrik Dağıtım Sektörünü yakından incelemiş İSG danışmanları tarafından sürdürülmektedir.  Çalışma sonuçlarını geliştirmek, projenin çarpan etkisini arttırmak ve bu sayede sonuçların sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla bir strateji raporu hazırlanması planlanmaktadır.  

Sürdürülen kurumsal kapasite geliştirme çalışmalarının tamamında Elder’in paydaşlarıyla birlikte güçlenmesi fikri hakimdir.

Elder çalışma gruplarının sayısının sektör ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde arttırılması, 

İK yönetim sisteminin yeniden yapılandırılması, 

Sektördeki genç çalışanların Elder kapasite geliştirme eğitimlerine dahil edilmesi, 

Üniversite öğrencisi ve yeni mezun gençlerin Elder ve projenin faaliyetlerine katılarak sektörle tanışmalarının sağlanması, 

Sektör personellerinin büyük çoğunluğunun güvenliğini ilgilendiren İSG odağında yürütülen Kamu-STK diyaloğu çalışmaları, 

Yine aynı başlıkta gerçekleştirilecek çalışma ziyaretlerine, Elder ve sektör yöneticilerinin birlikte katılımlarının hedeflenmesi, 

Sektörü ilgilendiren ve sektör uzmanlığı içeren başlıklarda kamu çalışmalarına destek sunularak kamuoyuna sunulan hizmetin geliştirilmesi gibi tüm çalışmalarda,, 

Elder ve kapasite geliştirme projesi, kamu, sivil toplum, özel sektör ve yurttaşların dahil olduğu bir ekosistemde, sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin de örneklediği bütüncül bir bakış açısı içerisinde konumlandırılmaktadır.