Elder

Dijital Olgunluk Modeli

Dijital Olgunluk Değerlendirme Modeli ve Gelişim Yol Haritası Projesi


Proje Yürütücüsü: Başkent Elektrik Dağıtım AŞ

Proje Paydaşı: 21 Elektrik Dağıtım Şirketi

Enerji sektörünün dönüşümünde dijitalleşme giderek önemli bir noktaya gelmekte, enerji yönetiminde dijital uygulamalar ön plana çıkmakta ve yaygınlaşmaktadır. Bu doğrultuda entegre müşteriler, çalışanlar ve varlıklar dijitalleşme sürecinin merkezinde yer almaktadır. Sektöre yön veren kurum ve kuruluşların enerjide dönüşüm sağlama hedeflerinin yanında müşteriler kişiselleştirilmiş hizmetler talep edilmekte, elektrikli araçlar konusunda yatırımlar artmaktadır. Dağıtım bölgelerinin coğrafyasına ve müşteri portföyüne has operasyon ve yönetim ihtiyaçları doğrultusunda, farklı alanlarda dijital yatırımlar yapılmakta, mikro şebekeler, dağıtık üretim ve depolama gibi teknolojilerinin kullanımının yaygınlaştığı görülmektedir. Türkiye dağıtım sektörünün bölge dinamikleri ve müşteri portföyüyle birlikte farklılıklar gösterse de belirli alanlarda belirli seviyede bir dijital olgunluğa erişmiş olması gerektiği gözlenmektedir. Bu nedenle, proje kapsamında sektörün mevcut dijital olgunluğunun değerlendirilmesi ve dijital olgunluğunun artırması için gerekli yatırım ihtiyacının belirlenmesi ve her dağıtım şirketi için, bölgesine ve stratejisine özgü bir gelişim yol haritasının oluşturulması amaçlanmaktadır.  Projede, tüm elektrik dağıtım sektörü için standart bir dijital olgunluk modeli ortaya konacaktır. Oluşturulan olgunluk modeli ile çok daha kapsamlı bir değerlendirme ele yapılarak, kültür, vizyon, strateji, ana operasyonlar, müşteri deneyimi, destek operasyonlar, insan kaynakları, yetkinlik gelişimi ve yeni teknoloji eksenleri de proje kapsamında değerlendirilecektir. Hedeflenen noktaya erişim için, her dağıtım şirketine özgü belirlenmiş odak alanları ve gelişim alanları tanımlanacak, bir gelişim yol haritası oluşturulacak ve her bir dağıtım şirketi özelinde analiz çalışmaları yürütülecektir.