Elder

Hasat-2 Genel Aydınlatma

Hasat-2 Genel Aydınlatmada Enerji Verimliliği

Proje İş Paketi Lideri: Yeşilırmak Elektrik Dağıtım AŞ

Proje İş Paketi Paydaşları: ADM, Akedaş, Çamlıbel, Çoruh, Dicle, Meram ve Yeşilırmak Elektrik Dağıtım Şirketleri

Genel Aydınlatmada Enerji Verimliliği Projesi kapsamında, elektrik dağıtım pilot proje bölgelerinde, hareket sensörleri ile kontrol edilebilen LED armatürlü ve merkezi kontrol edilebilen LED armatürlü pilot sahaların oluşturulması, şirketlerin, LED’li yol aydınlatmalarının tasarımı, performansı, şebekeye olası etkileri konularında bilgi, deneyim ve donanım sahibi olmalarının sağlanmasının yanı sıra, mevcut mevzuatta eksik olan veya değişiklik gerektiren yol aydınlatması otomasyon uygulamaları için gerekli kontrol tesisat donanım ve stratejilerinin belirlenmesi ile elde edilen sonuçların ülke genelinde değerlendirilmesi ve mevzuat öneri dokümanı oluşturulması planlanmaktadır.

Proje kapsamında, genel aydınlatma sistemlerinin enerji verimliliğine etkileri, literatür araştırmaları, ulusal ve uluslararası tasarım kriterlerine uygun modellerin belirlenmesi, farklı bölgesel şartlar ve yol yapılarına uygun LED ve hibrit aydınlatma sistem kriterlerinin belirlenmesi, saha uygulamalarında EDAŞ’lardan elde edilen gerçek verilere göre analizlerin yapılması, manuel açma/kapama, önceden programlanmış dimleme kontrolü, bireysel uzaktan kontrol vb. hususlarda farklı aydınlatma kontrol yaklaşımlarının incelenmesi ile sektöre önemli faydalar sağlanması hedeflenmektedir.

Uygulanacak teknolojilerin teknik yeterlilikleri, ulaşılabilirlikleri, bakım-işletme koşulları, mevcut alt yapı ile uyumları, çevreye etkileri, otomasyon stratejilerine uygunlukları ve maliyetleri doğrultusunda, Türkiye genelinde otomasyona uygun yol aydınlatma sınıfları, otomasyon stratejileri ve sistem teknik özellikleri tanımları hazırlanmıştır. Proje kapsamında yürütülen çalışmalar ile pilot yolların mevcut aydınlatma tesisat özellikleri gerçek koşullara uygun olarak belirlenmekte ve “ideal akıllı yol aydınlatma sistem modeli” önerisi geliştirilmektedir.