Elder

SMARTEREMC2

Smarter Grid: Empowering SG Market Actorss through Information and Communication Technologies

Proje Web Adresi: http://www.smarteremc2.eu/

Dünyanın en büyük ve Avrupa’nın en zengin Ar-Ge programı olarak kabul edilen Horizon 2020 (Ufuk 2020) kapsamında yürütülen SmarterEMC2 projesi, 2015 yılı Ocak ayında proje ortakları ile Atina’da gerçekleştirilen toplantı ile başlatılmıştır. Proje ortakları arasında, dağıtım şirketleri, üniversiteler, cep telefonu operatörler ve teknoloji şirketleri bulunmaktadır.

Projenin ana hedefi, bilişim ve iletişim teknolojilerini mevcut elektrik sistemine entegre ederek bu alanda çığır açan bir buluşa imza atmaktır. Akıllı şebekenin özellikle fayda sağladığı konular ve proje hedefleri arasında, akıllı şebeke uygulamalarının artırılması ile birlikte elektrik sistemine, tüketicinin daha aktif katılması ve yenilenebilir enerji kaynaklarının sistemine entegrasyonu bulunmaktadır.

Akıllı şebekeler, ICT (Information and Communication Technology) mevcut güç sistemlerine (üretim, iletim ve/veya dağıtım sistemleri) entegrasyonu yoluyla dönüştürülmesidir. Projede talep yanıt teknolojileri sayesinde tüketicilerin sisteme dahil edilmesiyle birlikte, elektrik tüketiminin ve iletişiminin sağlanması, Bilişim teknolojilerinin uygulamaların artırılması  ve bunların sayesinde şebeke katılımcılarına enerji verimliliği gibi faydaların sağlanması, AB kurumlarının belirlediği akıllı şebeke yol haritasının değerlendirilmesi ve standartların oluşturulmasına katkıda bulunulması, tüketicilerin açık ve rekabetçi bir pazardan faydalanmasının sağlanması ve elektrik tedarikçileri ile dağıtıcıları arasında daha iyi iş birliği sağlayacak iş modellerinin geliştirilmesi için araştırma ve geliştirme faaliyetleri yürütülmüştür.