Elder

Hasat-2 Dağıtık Üretim

Hasat-2 Dağıtık Üretim

Proje İş Paketi Lideri: Toroslar Elektrik Dağıtım AŞ

Proje İş Paketi Paydaşları: Aras, Akedaş, Boğaziçi, Dicle, Fırat, GDZ, Meram, Osmangazi, Sakarya, Toroslar ve Yeşilırmak Elektrik Dağıtım Şirketleri

Dağıtık Üretim Projesi kapsamında, dağıtım şebekesine bağlı dağıtık üretim tesislerinin teknik kayıplara ve doğrudan enerji verimliliğine olan etkisi birkaç alt başlık altında incelenmektedir. Projenin ilk fazı kapsamında mevcut dağıtık üretim tesislerinin enerji verimliliğine olan etkisi ve dağıtım şebekesine bağlanacak dağıtık üretim sistemlerinin optimum konumlandırılmasını sağlamak için bir algoritma geliştirilmesi hedeflenmektedir. Geliştirilen algoritma, gerçek pilot saha uygulamalarında da kullanılmakta ve test edilmektedir. Projenin ikinci fazı ise dağıtık üretim tesisleri ile reaktif güç kompanzasyonu uygulamalarının yapılmasıdır.

Proje kapsamında, ek olarak, teknik ve teknik olmayan kayıpların yüksek olduğu uzak uç birimlerde tak çalıştır felsefesine göre mikroşebeke kurulmasını sağlayacak mobil enerji sistemi geliştirilmesini de bulunmaktadır. Bu sistem vasıtası ile dağ, orman ve yayla köyü gibi uzak uç birimlerin enerjilendirilmesi için inşa edilmiş olan uzun havai hatlardaki enerji kayıplarını, bu yerleşim yerlerini mikro şebeke alanlarına çevirerek ortadan kaldırması hedeflenmektedir. Projede geliştirilen ürün, enerji verimliliği amacının dışında afet anında kesinti yaşanan uzak uç birimlerinin enerjilendirilmesi, sulama faaliyetlerinin şebekeden ayrıştırılması amacıyla da kullanılabilir olup, içerisine yağmur suyu depolama sistemi ve uydu interneti gibi özellikler eklenerek uzak uç birimlerde kullanımına yönelik sürdürülebilir bir ürüne dönüştürülmesi hedeflenmektedir.