Elder

Hasat

HASAT

Proje Yürütücüsü: Başkent Elektrik Dağıtım AŞ

Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı çerçevesinde temelleri atılan HASAT projesi, elektrik enerjisinin her noktada daha verimli ve etkin kullanılmasına, Elektrik Dağıtım Sektöründe enerji verimliliğinin artırılmasına yönelik metodolojilerin tespiti ile enerji verimliliği yol haritası oluşturulması amacı ile başlatılmıştır. Sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin de dikkate alındığı projede hem dağıtım firmalarının hem de tüketicilerin dahil olduğu geniş kapsamlı bir enerji verimliliği yol haritası belirlenmiştir.

Proje T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı (ETKB) ve T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) desteğiyle, Elder koordinatörlüğünde, Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş. yürütücülüğünde ve Elektrik Dağıtım Şirketlerinin paydaşlığında hayata geçirilmiştir.

Proje kapsamında oluşturulan Enerji Verimliliği komisyonunda diğer Elektrik Dağıtım Şirketleri temsilcilerinin de katılımı ile, Elektrik dağıtım sektöründe enerji verimliliğini arttırmaya yönelik metodolojilerin tespiti sonrasında, komisyon bünyesinde Türkiye’de uygulanabilir metodolojilerin belirlenmesi ve fizibilite çalışmalarının yürütülmesi hedeflenmiş olup, yapılan çalışmalar ve değerlendirmeler neticesinde HASAT-2 projeleri hayata geçirilmiştir.