Elder

Yerli Enerji Yerli Teknoloji

Yerli Enerji Yerli Teknoloji Projesi

Proje Yürütücüsü: GDZ Elektrik Dağıtım AŞ

Proje Paydaşları: 21 Elektrik Dağıtım Şirketi

Proje kapsamında, ülkemiz sürdürülebilir kalkınma hedefleri ve milli politikalarımız doğrultusunda, elektrik ve doğal gaz dağıtım şirketlerinin hali hazırda kullandığı yazılım ve altyapılar incelenerek yerli yazılımların kullanılacağı alanların belirlenmesi, uygun teknolojilerin seçilmesi, yabancı menşei yazılımlara ödenen yıllık bakım bedellerinin düşürülmesine yönelik detaylı araştırma ve planlamaların oluşturularak enerji sektöründe kullanılan yazılımların millileştirilmesi konusunda ciddi adımlar atılması hedeflenmektedir. 

Proje, kaynaklarımızın verimli kullanılması doğrultusunda yerli ve milli yazılımların kullanılmasına, cari açığımızın azalmasına, enerji sektöründe teknoloji geliştiren bir ülke olmamıza ve bu alanda istihdam olanaklarının oluşmasına katkı sağlayacaktır.

Proje kapsamında Elektrik ve doğalgaz dağıtım sektörlerinde kullanılan yazılım ve lisansların kullanım durumlarının denetlenmesi, ihtiyaç analizlerinin yapılması, SCADA, CBS, OSOS, ERP, raporlama, siber güvenlik, sanallaştırma, insan kaynakları, doküman yönetimi gibi yazılımlar için kullanılan çözümlerin incelenmesi, müşteri hizmetleri, faturalama, saha süreçleri vb. yazılımlar için yerli ürün araştırılması, dağıtım şirketlerinde kullanılan ve tüm kritik verilerin tutulduğu veri tabanı yazılımlarının incelenmesi, açık kaynak kodlu veri tabanı kullanım uygunluklarının teknik olarak incelenmesi ve yürütülen diğer çalışmalar ile sürdürülebilir kalkınma hedefleri ve milli politikalarımız doğrultusunda, cari açığımızı da azaltmaya büyük etkisi olacak çözümler sunulmaktadır.

Yerli ürünlerin mimari ve teknolojisi, yeni, açık kaynak kodlu ve geliştirmeye açık şekilde, hali hazırda kullandığımız mevcut sistemlerle uyumlu olacak şekilde tasarlanmaktadır. Aynı zamanda dağıtım şirketlerinde kullanılan yazılımların incelenmesi, yabancı menşei ürünlerin kullanımı ve ödenen yıllık bakım bedellerinin tespiti, yerli teknoloji ve yazılımların kullanılabilirliğinin teknik olarak incelenmesi, yerli teknolojilerin kullanımı için teknik isterlerin oluşturulması ve yerli teknolojiler için fayda/maliyet analizleri ve mevzuat çalışmaları da yürütülmektedir.