Elder

Hasat-2 Enerji Verimliliği Bilinç Endeksi

Hasat-2 Enerji Verimliliği Bilinç Endeksi

Proje İş Paketi Lideri: Başkent Elektrik Dağıtım AŞ

Proje İş Paketi Paydaşları: ADM, Aras, Akedaş, Başkent, Boğaziçi, Çamlıbel, Çoruh, Dicle, Fırat, GDZ, Meram, Osmangazi, Sakarya, Toroslar ve Yeşilırmak Elektrik Dağıtım Şirketleri

Enerji Verimliliği Bilinç Endeksi Projesi kapsamında, son tüketici nezdinde farkındalık ölçümlenerek Türkiye’nin mevcut şartlarına uygun olarak analizlere bağlı bir yol haritası oluşturulmaktadır. Projede son tüketicilerin (konut ve sanayi) talep tarafı yönetimi kapsamındaki potansiyel faaliyetleri, yaklaşımlar ve enerji verimliliği olgusunu algılama ve karar süreçlerine dahil etme düzeyi ile birlikte bunların ulusal enerji verimliliğine katkı potansiyeli araştırılmaktadır. Başlangıç analizleri ölçümlere dayalı olan proje faaliyetlerinde yüz yüze ve elektronik ortamda anket çalışması yapılarak kamuoyunun enerji verimliliği konusunda bilgi, ilgi ve davranış düzeyini tespit edilmesi, bilgi ve bilinç düzeyinin daha yüksek oranda davranış boyutuna geçmesini sağlayacak bulgulara ulaşılması, Hasat projesinin konusuyla ilgili anket soruları oluşturularak projeye katkı sunulması hedeflenmektedir.