Elder

II. Ar-Ge Yaygınlaştırma Çalıştayı’nda Proje Ödülleri Sahiplerini Buldu

II. Ar-Ge Yaygınlaştırma Çalıştayı’nda Proje Ödülleri Sahiplerini Buldu

 

Tamamlanmış olan EPDK Ar-Ge projelerine ait çıktıların yaygınlaştırılması çalışmaları kapsamında Elder tarafından, EPDK, Enerji Uzmanları Derneği ve TÜRKSMD iş birliğinde gerçekleştirilen Ar-Ge Eğitimi ve Yaygınlaştırma Çalıştayı’nın ikincisi 26-28 Ekim tarihlerinde düzenlendi.

Elektrik Dağıtım Şirketleri tarafından tamamlanan EPDK Ar-Ge Projelerine ait ürün ve çıktıların yaygınlaştırılması çalışmaları kapsamında Elder tarafından, EPDK, Enerji Uzmanları Derneği ve TÜRKSMD iş birliğinde düzenlenen II. Ar-Ge Eğitimi ve Yaygınlaştırma Çalıştayı 26-28 Ekim 2023 tarihlerinde gerçekleştirildi.

Elektrik dağıtım şirketlerinin tamamının katılımıyla gerçekleşen çalıştay, EPDK Ar-Ge Komisyonu ve Grup Başkanı Serkan Doğan ve Elder İş Geliştirme ve Ar-Ge Koordinatörü İstemi Mavi’nin açılış konuşmaları ile başlayarak, Enerji Uzmanları Derneği temsilcilerinin verdiği eğitimlerle devam etti. EPDK uzmanları ve TÜRKSMD tarafından EDAŞ’lara yönelik verilen eğitimlerde; Ar-Ge Proje Başvuru Formunun Hazırlanmasına İlişkin Değerlendirme, Ar-Ge Usul Esasları ve Diğer Ar-Ge Uygulamaları, Ar-Ge Yaygınlaştırma Yatırımları ile Ar-Ge Projelerinde Sınai Mülkiyet Varlıkları ve Değerleme Aşaması gibi konularda patent uzmanları tarafından bilgilendirme yapıldı.

Çalıştayın ilerleyen günlerinde elektrik dağıtım şirketleri, yaygınlaştırılmasının fayda sağlayacağına inandıkları projelere ve tamamlanan ürünlerine ilişkin sunumları gerçekleştirdiler. Ayrıca elektrik dağıtım şirketleri kendilerine özel ayrılmış olan stantlarda ürünlerini fiziki olarak tanıtma imkanı buldular. Katılımcılar, şirketlere ait stantları 3 gün boyunca ziyaret etme fırsatı buldu; bu süreçte projeleri karşılıklı değerlendirme ve inceleme imkanı elde ettiler. Dağıtım şirketlerinin yöneticileri, fayda sağlayacağına inandıkları projeleri şirketleri için uygulamak üzere karar aldılar. Aynı zamanda, çalıştayın temel hedefi olan Ar-Ge projelerinin yaygınlaştırılması bağlamında iş birliklerini geliştirmeye devam ettiler.

II. Ar-Ge Eğitimi ve Yaygınlaştırma Çalıştayı kapsamında, toplamda 66 proje sunumu gerçekleştirildi ve Ar-Ge Proje Ödülünü almaya hak kazanan 3 şirkete ödülleri takdim edildi. Birincilik ödülünü Aras Elektrik Dağıtım AŞ kazanırken, ikinciliği İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım AŞ ve üçüncülüğü de Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ aşağıdaki projelerle elde etti:

Proje Birincisi: Yol Aydınlatmaları için Tip Proje Geliştirilmesi Projesi ile Aras Elektrik Dağıtım AŞ

Proje İkincisi: Dağıtım Şebekesinde Küçük Boyutlu, Çift Katlı Trafo Merkezi Tasarımı (KTM) Projesi ile İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım AŞ (AYEDAŞ)

Proje Üçüncüsü: TEİAŞ Bağlantılı Ana Trafo Merkezlerindeki Kalite Parametreleri ile Şebeke Nötr Akım Verileri Üzerinden Proaktif Arıza Tahmini Projesi ile Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ (BEDAŞ).

Çalıştay kapsamında ayrıca 5 farklı kategoride Jüri Özel Ödülü de verildi. Bu ödüllere ait kategori başlıkları ve kazanan dağıtım şirketleri ise;

-          Ürün Tasarımı kategorisinde Jüri Özel Ödülünü; OG Havai Hat ve Kablo Şebekelerinde Gerilim Regülasyonu ve Hat Kayıplarının Minimizasyonu için Otomatik Gerilim Regülatörü (Booster Trafo) Pilot Uygulaması Projesi ile Uludağ Elektrik Dağıtım AŞ almaya hak kazandı.

-          En İyi Stant kategorisinde Jüri Özel Ödülünü; Kendini Temizleme Özellikli Kaplama Uygulanan Akıllı İzolatör Tasarımı ve Uygulama (Self-Clean İzolatör) Projesi ile Dicle Elektrik Dağıtım AŞ almaya hak kazandı.

-          Çevre kategorisinde Jüri Özel Ödülünü; Dağıtım ve Güç Transformatörlerinde Yalıtım Malzemesi Olarak Trafo Yağı Yerine Bitkisel Yağın Kullanılması Projesi ile Sakarya Elektrik Dağıtım AŞ almaya hak kazandı.

-          Vizyoner Proje kategorisinde Jüri Özel Ödülünü; Geleceğin Dağıtım Şebekeleri için Esnekliğin Sağlanması (FlexiGrid) Projesi ile Osmangazi Elektrik Dağıtım AŞ almaya hak kazandı.

-          Motivasyon kategorisinde Jüri Özel Ödülünü; Elektrik Direklerinde Yaşanabilecek Arızaların İnsansız Hava Araçları (VTOL) ile Tespiti (E-İHA) Projesi ile Akedaş Elektrik Dağıtım AŞ almaya hak kazandı.