Elder

Enerji Dönüşümünün Omurgasında Elektrik Dağıtım Şirketleri Var

Enerji Dönüşümünün Omurgasında Elektrik Dağıtım Şirketleri Var

 

2022 Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı-COP27 için Mısır’da bulunan Elder Yönetim Kurulu Başkanı ve Sabancı Holding Enerji Grup Başkanı Kıvanç Zaimler, COP27’ye ilişkin gözlemlerini paylaştı. COP27’nin verilen sözlerin çok az tutulduğu COP26’nın gölgesinde devam ettiğini belirten Zaimler, bu yılki zirvenin odağında da ekonomide trilemma adı verilen imkansız üçlü kavramının olduğunu söyledi.

 

Zaimler, “Buradaki devletler, karar vericiler, bütün buradaki paydaşlar şu üç soruna çözüm bulmaya çalışıyorlar: İlki enerji arz güvenliğini sağlamak. İkincisi bunun maliyeti. Bu ikisini sağladıktan sonra son olarak bunların iklim etkisi. Bu üçü sürekli çeliştiği için çözümler sürekli erteleniyor” dedi.

 

Zaimler, Türkiye’nin de bu trilama içinde bir yandan enerji arz güvenliğini sağlamaya, bir yandan bunun ödenebilirliğini, ucuzluğunu sağlamaya çalışırken, bir yandan da iklim etkisini azaltmaya çalıştığını ifade etti. Arz güvenliği konusunda bundan sonraki süreçte ciddi bir yenilenebilir enerji kapasitesi devreye gireceğine vurgu yapan Zaimler, “Elektrik değer zincirine baktığımızda elektriğin üretimi, iletimi, dağıtımı ve tüketimi şekil değiştirecek. Bugün yenilenebilir, verimlilik ve dağıtım şebekelerinden bahsediyoruz” diye konuştu.

 

Enerji dönüşümünün omurgasında elektrik dağıtım şirketlerinin olduğunu ifade eden Zaimler, “Dağıtım şirketleri kendileri emisyonu yaymasalar da dekarbonizasyonda iki tane çok önemli rolleri var. Biri bu dönüşümün içinde yenilenebilir enerjiyi taleple buluşturmak gibi bir yükümlülükleri. İkincisi de teknik ve teknik olmayan kayıpları azaltmak. Geçtiğimiz 9 senede bu kayıplar Türkiye’de yüzde 18,2’den yüzde 11,9’a düşmüş durumda. Dolayısıyla biz bir yandan şebekemizi daha fazla yenilenebilir enerjiye uyumlu hale getireceğiz, bir yandan da kayıpları azaltarak verimlilik dediğimiz faaliyeti yürüteceğiz. Dolayısıyla bu dönüşümde dağıtım şirketlerinin de çok önemli rolleri var” ifadesini kulandı.

 

Gelişmiş ülkelerin az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelere bir kaynak aktarımının bu ülkelerin bazı yükümlülüklerini yerine getirmesi gerektiğini belirten Zaimler, “Gelişmekte olan bir ülke olarak Türkiye’nin de kendi sorumluluklarını, kendi yol haritasını ve kendi ara hedeflerini bilimsel temelli hedefe dayanan bir yol haritasını hızlı bir şekilde hayata geçirmesi gerekiyor. Bizim özellikle yenilenebilir enerji kapasitemizi artırmak konusunda önemli inisiyatiflerimiz var. Bu kapasiteyi artık stratejik planlardan sahada gerçekten tüketicinin hizmetine sunacak şekilde hızlıca hayata geçirmemiz lazım. Dolayısıyla bütün paydaşların üzerine bir görev düşüyor” dedi.