Elder

Tüketim Kademesi Nedeniyle Tüketicilerin Herhangi Bir Zararının Oluşması Mümkün Değildir Nedeniyle Tüketicilerin Herhangi Bir Zararının Oluşması Mümkün Değildir

Tüketim Kademesi Nedeniyle Tüketicilerin Herhangi Bir Zararının Oluşması Mümkün Değildir

Bazı yazılı basın ve internet haber sitelerinde yer alan “yüksek kademeden faturalandırma nedeniyle depremzedelere astronomik faturalar gönderildiği” yönündeki haberler üzerine kamuoyunu ve tüketicileri doğru bilgilendirmek adına açıklama yapma gereği doğmuştur.

6 Şubat günü peş peşe gerçekleşen iki büyük deprem sonrasında yaşanan afet sürecinde gerek elektrik dağıtım gerekse görevli tedarik şirketleri, düzenleyici kurum tarafından belirlenen düzenlemelere uygun olarak çalışmalarını yürütmektedir. Bölgede görev yapan elektrik dağıtım ve görevli tedarik şirketleri, OHAL sonrasında çıkan karar ve düzenlemeleri de yakından takip etmekte ve yasal çerçeve içinde faaliyetlerini sürdürmektedir.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından yayımlanan Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği’nin “Sayaç okuma ve okuma bildiriminin içeriği” başlıklı 32’nci maddesine göre; dağıtım şirketlerinin, sayaçları düzenli okuma sorumluluğu bulunmaktadır. Depremden kaynaklanan olağanüstü koşullar nedeniyle okuma ve faturalama işlemleri bir süre ötelenmiş, sonrasında ise depremden direkt olarak etkilenmeyen il ve ilçelerde işlemler tekrar başlatılmıştır.

Buna göre okuma dönemindeki gün sayısından bağımsız olarak; mesken aboneleri günlük 8 kilovatsaate kadar, ticarethane aboneleri ise günlük 30 kilovatsaate kadar düşük enerji bedeli üzerinden hiçbir değişiklik yapılmadan faturalanmaya devam edilmektedir. Okuma dönemi boyunca günlük ortalama endeks değerleri kullanıldığından okuma döneminin uzaması nedeniyle tüketicilerin herhangi bir zararının oluşması mümkün değildir.

Uygulamayı bir mesken tüketicisi örneği üzerinden açıklamak gerekirse;

25 günlük okuma döneminde toplam 250 kilovatsaat tüketmiş bir tüketicinin günlük ortalama tüketimi 10 kilovatsaattir. Buna göre ortalama günlük tüketimin ilk 8 kilovatsaati düşük tarifeden, kalan 2 kilovatsaati ise yüksek tarifeden hesaplanarak faturalanmaktadır.

35 günlük daha uzun bir okuma döneminde ise toplam 350 kilovatsaat tüketmiş bir tüketicinin de günlük ortalama tüketimi 10 kilovatsaattir. Buna göre yine aynı yöntemle faturalama yapılmakta ve yine günlük tüketimin ilk 8 kilovatsaati düşük tarifeden, kalan 2 kilovatsaati ise yüksek tarifeden hesaplanarak faturalanmaktadır.

Her iki durumda da birim fiyatlar aynı kalırken sadece fatura tutarı, daha uzun okuma dönemi ve daha fazla tüketimden dolayı daha yüksek gerçekleşmektedir.

Yaşanan olağanüstü afet koşulları sonrasında operasyonların düzene girmesi sonucunda tüketiciler bundan sonraki süreçte eski okuma dönemlerine göre faturalarını alacaklardır.

Faturalara esas tutarlar, EPDK tarafından yayımlanan tarife tablolarında yer alan kilovatsaat cinsinden birim bedellerin fatura dönemi boyunca tüketilen elektrik miktarı ile çarpılması suretiyle hesaplanmaktadır. Söz konusu birim bedeller ile mesken ve ticarethane abonelerine uygulanan tüketim kademeleri 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren değiştirilmemiş ve sabit bırakılmıştır. EPDK tarafından belirlenen bedeller dışında eksik ya da fazla bir tutar tahakkuk edilmesi de mümkün değildir.

Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur.