Elder

Elektrik Piyasasında Lisansız Elektrik Üretim Yönetmeliği Değişikliğine İlişkin Açıklama

Elektrik Piyasasında Lisansız Elektrik Üretim Yönetmeliği Değişikliğine İlişkin Açıklama


Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından sektördeki tüm paydaşların görüşleri alınarak hazırlanan yeni “Elektrik Piyasasında Lisansız Elektrik Üretim Yönetmeliği” 11 Ağustos 2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

Yönetmelik ile enerji arz güvenliği ve iklim hedeflerine katkı sunmak üzere ülkemizin yenilenebilir enerji potansiyelinin hayata geçirilmesi hedeflenmektedir. Bu amaçla küçük ölçekli üretim kaynaklarının etkin kullanımının sağlanması için vatandaşımıza, çiftçimize ve sanayicimize birçok kolaylık ve teşvik sağlanmaktadır. 

Söz konusu kolaylık ve teşvikler sağlanırken lisanssız üretim tesislerinin “öz tüketim” yani tamamen “kendi tükettiği elektriği karşılamak” amacıyla kurulması özellikle gözetilmektedir.  

Bununla birlikte, bazı kullanıcılar tüketimlerinin çok üzerindeki miktarlarda elektriği üreterek satış yoluna gitmiş ve enerji ticaretine yönelmiştir. Bu durum Lisansız Elektrik Üretim Yönetmeliğinin öz tüketim amaçlı üretim amacının tamamen dışındadır. 

Söz konusu kullanıcılar sınırlı tüketimleri olmalarına rağmen bağlantı anlaşmasındaki sözleşme güçlerini bilinçli olarak yükseltmekte ve böylelikle daha yüksek kurulu güçte lisanssız üretim tesisi kurmaktadır. Bu sayede üretim ve tüketim arasındaki farkı da ticarete konu etmektedirler. 

Gerçek tüketimin ötesindeki bağlantı anlaşması sözleşme gücü artış talepleri elektrik dağıtım şirketlerini gerçekte olmayan bir tüketime yönelik olarak hem tüketim hem de üretim tarafında ek trafo ve hat yatırımları yapmak zorunda bırakmaktadır. Bu nedenle oluşan yatırım harcamaları ise tüm tüketiciler için ek finansal maliyetler getirmektedir. 

Dağıtım trafolarındaki emre amade kapasiteler ise gerçekten öz tüketim amacıyla üretim yapmayı planlayan kullanıcılar yerine ticari amaçlı üretime tahsis edilmektedir. Bu durum kapasite kısıtı ve arazi/yer sıkıntısı gibi nedenlerle mağduriyetlere neden olmaktadır.  

Yeni yönetmelik ile genişletilen teşvik ve kolaylıklarla “öz tüketim” yani tamamen “kendi tükettiği elektriği karşılamak” amacıyla lisansız üretim tesislerinin  kurulması desteklenirken amacının dışına taşarak  “ticaret amaçlı üretimin” de önüne geçilmesi hedeflenmiştir.  

Tüm bu nedenlerle yönetmelikte yapılan değişiklikle; 12 Mayıs 2019 tarihinden sonra bağlantı görüşü alan kullanıcıların yönetmeliğin özüne uygun şekilde hareket etmelerini güvenceye almak üzere şebekeye elektrik satışlarıyla ilgili sınırlama getirilmiştir. 

Söz konusu yönetmelik değişikliği ile lisansız üretim santrallerine yönelik dağıtım yatırımları ihtiyaç duyulan doğru noktalara yapılacak, kaynaklar etkin olarak kullanılacak ve gerçek ihtiyaç sahiplerinin talepleri karşılanacaktır. 

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (Elder)