Elder

VOC-TEST

VOC-TEST Merkezleri II. Hibe Programı -Elektriği Dağıtan Mesleklerin Belgelendirilmesi Projesi 

2016 yılında kabul edilen Elektriği Dağıtan Mesleklerin Belgelendirilmesi Projesi ile Türkiye ve Avrupa Birliği arasındaki Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) çerçevesinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi, İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Program Otoritesi tarafından yürütülen ve Mesleki Yeterlilik Kurumu’nun operasyon faydalanıcısı olduğu, “VOC-TEST MERKEZLERİ II. HİBE PROGRAMI” kapsamında hazırlanan 10 mesleğin ulusal yeterliliğini kapsayacak şekilde hayata geçirilmiştir.

Proje kapsamında Elektrik Dağıtım Sektöründe, yeterliliği kanıtlanmış işgücü temini sağlanmakta olup sektörün ve işletmelerin ulusal ve uluslararası rekabet edebilirliğinin artırılması hedefi ile hayata geçirilmiştir. Avrupa Yeterlikler Çerçevesi doğrultusunda, uygun bir değerlendirme, ölçme ve belgelendirme sistemi oluşturularak etkin ve sürdürülebilir bir Ulusal Yeterlilik Sistemi (UYS) kurularak elektrik dağıtım sektöründe çok tehlikeli işler kapsamındaki mesleklerin Ulusal Meslek Standartlarını (UMS) ve Ulusal Yeterliliklerinin (UY) geliştirilmesi, sınav ve belgelendirme merkezi kurulması ve işletmesi gerçekleştirilmiştir.

Elektrik dağıtım sektörü başta olmak üzere enerji alanında yer alan mesleklerin çok tehlikeli işler kapsamında olması ve bu mesleklerden çoğunda da belge zorunluluğu aranması doğrultusunda; ELDERMYM Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşu olarak, sektörümüzde çalışan kişilerin 2017 yılından bu yana 10 mesleğe ait belgelendirme faaliyetleri dernek kapsamında yürütülmektedir.