Elder

Sıkça Sorulan Sorular

  Kademeli elektrik tarifesi nedir?

Kademeli elektrik tarifesi; “mesken tek zamanlı alçak gerilim aboneleri”nin tükettiği elektriğin bedelinin iki kademe halinde belirlenmesini ifade eden bir tarife sınıfıdır.  Bu tarifeye göre günlük 8 kWh (kilovatsaat) ve altında olan tüketimler düşük kademeli, bu miktarın üzerindeki kalan tüketimler ise yüksek kademeli tarife birim fiyatından hesaplanmaktadır. 


  Kademeli elektrik tarifesi hangi abone grupları için geçerlidir?
Kademeli elektrik tarifesi, sadece mesken tek zamanlı alçak gerilim abone grubunu kapsamaktadır. Mesken AG (alçak gerilim) Çok Zamanlı, Mesken OG (orta gerilim), Ticarethane, Tarımsal Sulama veya Sanayi abonelerinde kademeli elektrik tarifesi uygulaması bulunmamaktadır.

  Kademeli elektrik tarifesi hangi tarihten itibaren geçerli?
Kademeli elektrik tarifesi; Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun (EPDK) 31.12.2021 tarihli 10707 no’lu kararı ile 01.01.2022 tarihi itibarıyla mesken tek zamanlı alçak gerilim abone grubunda olan tüm tüketiciler için geçerli olmak üzere başlatılmıştır.

  Kademeli tarifede tüketim sınırı nedir?

EPDK, 1 Şubat 2022 itibarıyla kademeli elektrik tarifesi sınırını günlük 8 kWh (kilovatsaat) olarak belirlemiştir. Bu tüketimin altında kalan bölüm düşük, üstünde kalan bölüm ise yüksek kademe olarak kabul edilmektedir. Belirlenen günlük 8 kWh (kilovatsaat) sınır değerinin okuma periyoduna esas gün sayısı ile çarpılması ile dönemsel düşük kademeli tüketim ve yüksek kademeli tüketim miktarları belirlenir. 


  Kademeli elektrik tarifesinde fatura hesaplaması nasıl yapılmaktadır?

Abonelerin tüketim miktarları baz alınarak hesaplama yapılan bu tarifede, günlük 8 kWh’ye (kilovatsaat) kadar olan tüketimler birinci kademe olan Düşük Tüketimli Kademe'den, bu limitin üzerinde kalan tüketimler ise ikinci kademe olan Yüksek Tüketimli Kademe'den hesaplanarak faturalandırılmaktadır. İki tüketimin toplamına, dağıtım bedeli ve mevzuat gereği alınması zorunlu vergi kalemleri dahil edilerek toplam fatura oluşturulur.


  Okuma periyotları kaç gün olarak belirlenir?

EPDK mevzuatına göre okuma periyotları 25 ve 35 gün arasında olmak zorundadır. Örnek vermek gerekirse; 25 günlük okumalarda düşük kademeli tarife miktarı 25x8=200 kWh (kilovatsaat), 35 günlük okumalarda ise 35x8=280 kWh (kilovatsaat) olarak hesaplanır.


  Düşük kademe günlük 5 kWh mi, yoksa 8 kWh'den mi hesaplanıyor?

Kademeli tarifeye geçiş yapıldığı 1 Ocak 2022 tarihinde düşük kademe sınırı günlük 5 kWh olarak açıklamıştı. EPDK, 1 Mart 2022 tarihi itibarıyla söz konusu kademede güncellemeye giderek bu rakamı  günlük 8 kWh’ye  (kilovatsaate) çıkardığından faturalarda düşük kademe   günlük 8 kWh  (kilovatsaat) üzerinden hesaplanmaktad


   Vergi ve fonlar da kademe hesabına göre mi hesaplanacak?
Hayır; vergi ve fonlar için herhangi bir kademe hesabı yapılması söz konusu değildir. Bu kalemler toplam enerji bedeli üzerinden, Belediye Tüketim Vergisi (BTV) ve Katma Değer Vergisi (KDV) için belirlenen mevcut oranlar ile hesaplanmaya devam edecektir.

  Faturada kademeli elektrik tarifesi tüketim miktarımı ve uygulanan birim fiyatları görebilecek miyim?
Kademeli elektrik tarifesi, elektrik faturalarının Fatura Detayı / Enerji Bedeli bölümünde, ‘Düşük Kademe’ ve ‘Yüksek Kademe’ olmak üzere iki ayrı şekilde gösterilmektedir. Bu bölümde, her iki kademede tüketilen elektrik kWh (kilovatsaat) miktarı ve uygulanan birim fiyatları yer almaktadır.

  Her iki kademe için uygulanan birim fiyatlar nedir?
EPDK tarafından belirlenen kademe birim fiyatları ve tüm abone grupları için geçerli ulusal tarife tablolarına https://www.epdk.gov.tr/Detay/Icerik/3-1327/elektrik-faturalarina-esas-tarife-tablolari ulaşabilirsiniz.

  Kademeli tarifede elektriğin birim fiyatını kim belirliyor?
Elektrik birim fiyatlarını belirleme yetkisi mevcut yasa ve düzenlemelere göre Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na (EPDK) aittir. EPDK, elektriğin üretiminden, tüketiciye ulaşana kadar olan her aşamasındaki maliyetleri dikkate alarak kademeli tarife de dahil olmak üzere Türkiye genelindeki tüm tarifeleri oluşturmakta ve üçer aylık dönemlerde geçerli olmak üzere kamuoyu ile paylaşmaktadır. Elektrik Dağıtım ve Görevli Tedarik Şirketlerinin birim fiyatın belirlenmesi hususunda hiçbir tasarrufu bulunmamaktadır.
Elektrik Dağıtım ve Görevli Tedarik Şirketlerinin faaliyetleri, özel sektör marifetiyle yürütülen kamu hizmeti niteliğindedir. Bu faaliyetler düzenlemeye tabi olup, şirketlerin gelirleri EPDK tarafından, rasyonel maliyetler ve tüketici faydası gözetilerek ‘şeffaf’ bir şekilde 5’er yıllık dönemler halinde belirlenmektedir.
Kademeli elektrik tarifesi 01.01.2022 tarihi itibarıyla yürürlüğe girdiğinden faturalardaki tüketimler her koşulda kademeli olarak gösterilmektedir. Ancak 2022 öncesine ait tüketimler eski tarifeden, 01.01.2022 itibarıyla gerçekleşen tüketimler ise EPDK tarafından yeni uygulamaya alınan kademeli tarife birim fiyatlarından hesaplanmaktadır.

  Günlük ortalama tüketim nasıl hesaplanıyor?
EPDK mevzuatı gereği elektrik sayaçları 25-35 gün aralığında okunur ve aylık toplam tüketimin okuma gün sayısına bölünmesi ile ortalama günlük tüketim miktarı belirlenir. Kademeli tarife hesaplamasında günlük ortalama tüketim miktarı baz alındığından okuma gün sayısından bağımsız faturalama yapılmaktadır. Örneğin faturada gün sayısı 28 ise toplam tüketim 28’e, 32 gün ise toplam tüketim 32’ye bölünerek ortalama günlük tüketim miktarı hesaplanmaktadır.

  Günlük ortalama tüketimim 8 kWh’yi (kilovatsaati) geçmezse faturam hangi kademeden gelecek?
Günlük ortalama tüketiminizin 8 kWh’yi (kilovatsaati) geçmemesi durumunda, faturanız sadece “düşük kademe birim fiyatından” hesaplanacaktır.

  Faturamdaki tutarın doğru hesaplanıp hesaplanmadığını nasıl kontrol edebilirim? 

Faturanızdaki tutarın doğruluğunu hizmet aldığınız görevli tedarik şirketine başvurarak ya da EPDK’nın internet sitesinde yer alan https://lisans.epdk.gov.tr/epvys-web/faces/pages/online/tarifeFatura/tarifeFatura.xhtml uygulaması üzerinden kontrol edebilirsiniz.


  Kademeli elektrik tarifesine geçiş için herhangi bir işlem yapmam gerekiyor mu?
01.01.2022 tarihinden itibaren devreye giren kademeli elektrik tarifesi, abonelerin tercihine bağlı olmayıp Türkiye genelindeki tüm mesken tek zamanlı alçak gerilim aboneleri için geçerlidir. Bu gruba dahil abonelerin geçiş için herhangi bir işlem yapmasına gerek yoktur.

  Kademeli tarifeden çıkma hakkım var mı?
Kademeli elektrik tarifesi; EPDK’nın 31.12.2021 tarihli 10707 no’lu kararı ile, 01.01.2022 tarihi itibarıyla mesken tek zamanlı alçak gerilim abone grubunda olan tüm tüketiciler için geçerli olmak üzere başlatılmıştır. Mesken alçak gerilim abonelerinin tek zamanlı tarifeden çok zamanlı tarifeye geçiş yapması durumunda kademeli tarife uygulaması sona erer.
Çok zamanlı tarifede elektrik tüketimi, günün 3 ayrı zaman diliminde, 3 ayrı birim fiyat üzerinden hesaplanmaktadır. Bu nedenle tüketim zamanlarınızı dikkate alarak değerlendirmenizi tavsiye ederiz.

  Kademeli tarife Şehit Aileleri ve Muharip Malul Gaziler abone grubuna uygulanacak mı?
Hayır, Şehit Aileleri ve Muharip Malul Gaziler abone grubu kademeli tarife kapsamı dışındadır.

  Abone grubumu nasıl öğreneceğim?
Abone grubunuzu faturanızda yer alan ‘tüketici bilgileri’ bölümünde görebilirsiniz.